Kế Toán Tổng Hợp
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ROMA

Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 2 người
3 năm kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 12/11/2022

Địa điểm làm việc

  • 9, 9 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamXem bản đồ

Mô tả công việc

- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ…Hạch toán các khoản phân bổ đó.

- Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.

- 6 tháng 1 lần tiến hành kiểm kê TSCĐ.

- Cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.

-  Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Lập các Báo cáo Thuế theo quy định của Nhà nước.

- Theo dõi và kiểm tra, lập bảng kê hoá đơn GTGT đầu ra, đầu vào, các loại thuế.

- Công việc hàng quý của kế toán tổng hợp.

Kỹ năng

cẩn thận
Giao Tiếp Tốt

Yêu cầu

-  Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm chắc các chế độ kế toán, có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh về tài chính.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, xây dựng báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

Quyền lợi

- Yêu cầu bộ phận cấp dưới cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời những báo cáo có liên quan tới kế toán.

- Nếu phát sinh sai sót về nghiệp vụ gây ảnh hưởng tới hiệu quả công việc, kế toán tổng hợp được yêu cầu nhân viên cấp dưới trong cơ quan, doanh nghiệp điều chỉnh nghiệp vụ.

  Đưa ra những đề xuất về hoạt động, kế hoạch tài chính của doanh nghiệp để Ban giam độc có thể phê duyệt, xem xét.

Giới thiệu về công ty
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ROMA
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Địa chỉ