Việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Công ty TopJob Việt Nam

Kế Toán Tổng Hợp
Công ty TopJob Việt Nam
Toàn thời gian
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 07/07/2022

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán.
 • Theo dõi, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp công ty theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Kỹ năng

Industrial Relation

Yêu cầu

 • Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Có kinh nghiệm 2 năm trở lên vị trí tương đương
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
 • Thành thạo việc sử dụng máy vi tính và các phần mềm liên quan như Excel và phần mềm kế toán. 

Quyền lợi

 • Lương tháng 13, thưởng lễ tết. Lương thử việc: 1 tháng - 85% lương 
 • Được tham gia đầy đủ các chính sách BHXH
 • Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc 

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty
Công ty TopJob Việt Nam
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Địa chỉ