Kế Toán - Hành Chính

Công ty Bầu Trời Số DigiSky
5 - 7 triệu VND
Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Toàn thời gian
Đăng tuyển ngày 13/10/2021

Mô tả công việc

- Tập hợp và hạch toán toàn bộ chứng từ phát sinh hàng ngày, đối chiếu theo từng công trình, lập hồ sơ thanh toán gửi khách hàng.

- Theo dõi công nợ khách hàng, tạm ứng của các nhà cung cấp, nhắc nhở khách hàng thanh toán công nợ đến hạn.

- Lập chứng từ thanh toán thu - chi, thực hiện giao dịch với ngân hàng.

- Chấm công, tính lương và khai báo tăng giảm BHXH cho toàn bộ nhân viên trong công ty.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán chi tiết và tổng hợp hàng tháng.

- Lưu trữ, bảo quản sổ sách, chứng từ theo đúng quy định pháp luật.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán cho ban giám đốc khi có yêu cầu.

- Hỗ trợ nhân sự công tác tuyển dụng, giải quyết các chế độ nghỉ việc của toàn bộ nhân viên trong công ty. 

- Hỗ trợ kế toán thuế khi được yêu cầu.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Yêu cầu

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán.

- Có kinh nghiệm 1 năm làm kế toán – hành chính.

- Có laptop cá nhân. 

Quyền lợi

- Lương: 5-7 triệu

- Được đóng bảo hiểm và thưởng lễ, tết theo quy định của Nhà nước.  

- Tham gia các hoạt động vui chơi, ăn uống, xem phim cùng công ty 1-2 lần/ tháng.

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự