17 - 19 triệu VND
Long Đức, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Toàn thời gian
Đăng tuyển ngày 06/07/2021

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm tất cả các lĩnh vực liên quan đến Môi trường của toàn nhà máy;
 • Giám sát hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt trong Công ty. Định kỳ / đột xuất tổ chức đánh giá chất lượng nước thải theo yêu cầu của pháp luật.
 • Quản lý các loại giấy phép, báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy; 
 • Quản lý, theo dõi các công việc quan trắc môi trường: đo đạc môi trường, khảo sát, lấy mẫu nước, khí thải, đất, không khí, trầm tích, chất thải rắn...
 • Quản lý chất thải (đất đá thải, chất thải sinh hoạt, chất thải thông thường & nguy hại…) và hoạt động phát thải đảm bảo tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường và quy định pháp luật hiện hành.
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ (quan trắc môi trường), báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý hồ sơ các vấn đề liên quan đến môi trường và chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu cho các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, KCN, Diza...

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học 
 • Đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; (30~ 35 tuổi)
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (Biết tiếng Nhật là điểm cộng)
 • Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.
 • Ứng viên cư trú tại Đồng Nai và các vùng lân cận.

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự

Công việc tương tự

Toda Vietnam Co., Ltd logo

Kỹ sư an toàn

Toda Vietnam Co., Ltd

14 - 18 triệu VND