Purchasing Cum Admin Officer

Chứng khoán Phú Hưng
Toàn thời gian
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 09/06/2022
Lưu việc
Nhắn tin

Địa điểm làm việc

 • 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMCXem bản đồ

Mô tả công việc

 • Managing the purchase requests from other departments.
 • Cooperation with current suppliers and searching for new ones.
 • Managing the signing of the contracts with suppliers and keeping them up to date.
 • Monitor, manage and evaluate suppliers.
 • Prepare statistics and generate reports to the direct supervisor.
 • Responsible to follow the purchasing procedures.
 • Responsible for implementing internal procurement strategies to cater to high delivery.
 • Support company events and admin tasks.
 • Other ad-hoc assignments from the direct manager.


Kỹ năng

Purchasing
Admin
GA - General Admin

Yêu cầu

 • Bachelor’s degree in Business Administration or related fields.
 • Software: MS Office 365, Microsoft Excel, Word, PowerPoint.
 • Good command of verbal and written communication English skills.
 • Ability to analyze and solve problems.
 • Ability to perform highly detailed work on multiple, concurrent tasks.
 • Ability to work under pressure and with intensive deadlines.
 • Ability to work in a self-directed manner.
 • Experience in purchasing or admin
 • At least 2 years experience in purchasing or admin.


Quyền lợi

 • Competitive salary package according to ability
 • Consider salary increase 1 time/year
 • Lunch allowance and on-site parking
 • Get annual health care, 24/24 Accident Insurance (HEALTH INSURANCE) and Social Insurance with 100% salary package
 • Health insurance package at PJICO (Supervisor level and above)
 • Participating in company training programs
 • Support costs when participating in training courses of the company
 • Bonus includes: KPI bonus, year-end business results and Tet holiday up to 3.5 months salary (including 13th month)
 • Holidays: 12 days/year

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty
Chứng khoán Phú Hưng
Finance
Securities
Stock
300+ nhân viên
Hồ Chí Minh
https://www.phs.vn/
Giới thiệu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu ở Việt Nam.

PHS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn TCDN, lưu ký chứng khoán qua mạng lưới rộng khắp cả nước.

PHS được thành lập vào tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc.

PHS cam kết phục vụ lâu dài tại thị trường chứng khoán Việt Nam, và mang đến các danh mục đầu tư thành công dài lâu cho nhà đầu tư.

Trong tương lai, PHS sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của nhà đầu tư cho các giải pháp đầu tư thị trường chứng khoán và tài chính doanh nghiệp.

Địa chỉ

21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMCXem bản đồ

Hình ảnh