Việc làm Chief Accountant tại freeC's Client

Chief Accountant
freeC's Client
Toàn thời gian
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 07/07/2022

Mô tả công việc

- Chỉ đạo và giám sát việc ghi chép, phản ảnh đầy đủ, chính xác, kịp thời số liệu hiện có và tình hình tăng giảm của các loại tài sản, vật tư, tiền và các giấy tờ có giá trị như tiền của Công ty.

- Định kỳ và đột xuất tổ chức công tác kiểm kê, tính toán và phản ánh đúng kết quả kiểm kê tài sản, làm đầy đủ và kịp thời các thủ tục để xử lý và hạch toán các khoản thừa thiếu, hư hỏng, mất mát tài sản của Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát tình hình tổng hợp các số liệu để lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê định kỳ; báo cáo doanh thu, xác định kết quả kinh doanh, các khoản phải nộp ngân sách.

- Kiểm tra việc tính toán giá thành sản phẩm và chi phí quản lý, chi phí lưu thông, doanh thu về tiêu thụ sản phẩm và các khoản thu chi khác của Công ty để xác định kết quả tài chính.

- Theo dõi đảm bảo việc tính toán và trích chuyển đúng, kịp thời các khoản nộp cho ngân sách Nhà nước.

- Hướng dẫn, theo dõi lập và nộp các báo cáo kế toán thống kê, báo cáo thuế, quyết toán tài chính theo chế độ hiện hành.

- Cung cấp các báo cáo tài chính, kế toán thống kê theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan chức năng theo sự chỉ đạo của Giám đốc Tài Chính và Ban Tổng Giám đốc.

- Theo dõi, kiểm tra việc thanh toán đúng số tiền và đúng thời hạn của các khoản tiền lãi, tiền vay cho các tổ chức tín dụng; các khoản phải trả cho nhà cung cấp và đôn đốc thu hồi các khoản công nợ phải thu của khách hàng.

- Quản lý phần mềm kế toán tài chính : FI (bao gồm AA, AP, AR, CM, GL), CO (PC) và Consolidation.

Kỹ năng

Accounting And Auditing
Accounting Finance
Account Management

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan.

- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kiến thức, kinh nghiệm về kế toán, thuế.

- Kinh nghiệm quản trị tài chính ngành phát triển bất động sản là một lợi thế.

- Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.

Giới thiệu về công ty
freeC's Client
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
https://freec.asia/
IT/ Web
HRTech

Giới thiệu

freeC is the Smart Recruiting Platform that leverages matching technology to actively connect hundred of thousand of employers and job seekers. The success of freeC is determined by our success in operating as a unified team. If you're interesting, ambitious, and eager to advance your career with us, explore our vacancies as below. We're excited to have you on board our ship to help us grow fast, deliver on our mission of actively connecting employers and job seekers around Vietnam

Địa chỉ

Lầu 06, Tòa nhà BCONS TOWER II , Số 42/1, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCMXem bản đồ