Cybersecurity Senior Consultant
CyberWissen

Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 2 người
3 năm kinh nghiệm
Hà Nội
Đăng tuyển ngày 12/12/2022

Địa điểm làm việc

 • 25 P. Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, VietnamXem bản đồ

Mô tả công việc

We are on the lookout for a motivated Cybersecurity Senior Consultant positions based in Hanoi to join our vibrant team at CyberWissen.

Growing your career as a Full Time Cybersecurity Senior Consultant is an incredible opportunity to develop useful skills.

If you are strong in creativity, people management and have the right mindset for the job, then apply for the position of Cybersecurity Senior Consultant at CW today!

Chúng tôi mong muốn chiêu mộ Tư vấn An ninh mang Cấp cao để ra nhập vào đội ngũ năng động của chúng tôi tại CyberWissen ở Hà Nội.

Bạn sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, phát triển kỹ năng vượt trội của bạn với tư cách là Tư vấn An ninh mang Cấp cao.

Nếu bạn là người có thế mạnh về khả năng sáng tạo, quản trị và có tư duy phù hợp với công việc, hãy ứng tuyển vào vị trí Tư vấn An ninh mang Cấp cao tại CW ngay hôm nay!

Cybersecurity Senior Consultant (Identity and Access Management Specialist)/ Tư vấn an ninh mạng cấp cao ( Chuyên gia quản lý danh tính và truy cập)

At CyberWissen, we offer the opportunity to work in a dynamic and challenging professional services environment. Our consultants are supported to develop their own unique talents and gain experience operating across a wide variety of business sectors including financial, software development, IT security, medical technologies, telecommunications, media, and government departments.

We offer an inclusive and collaborative working environment, where consultants can rapidly advance based on performance and proven ability.

Tại CyberWissen, chúng tôi mang đến cơ hội làm việc trong môi trường năngg đông, dịch vụ chuyên nghiệp và đầy thử thách. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi được hỗ trợ để phát triển năng lực độc đáo của riêng họ và tích lũy kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm tài chính, phát triển phần mềm, bảo mật CNTT, công nghệ y tế, viễn thông, truyền thông và các cơ quan chính phủ.

Chúng tôi tạo một môi trường làm việc hợp tác và hòa nhập, nơi các chuyên gia tư vấn có thể nhanh chóng thăng tiến dựa trên sự thể hiện hiệu suất và năng lực của bản thân.

The team/ Nhóm chúng tôi

The Cybersecurity team, which includes specialists in information security, data protection, incident response, identity and access management, and investigation services, serves clients both within Germany, Vietnam and globally.

We primarily operate from our Germany and Vietnam offices while collaborating with other Global Team member Bangkok, Malaysia and Singapore, France, Denmark, Netherlands, the UK and across the World. Our team provides a full spectrum of information security services including but not limited to: Cybersecurity Governance, Risk Compliance, Cybersecurity Strategy Development & Implementation, Technical Security Assessment (penetration testing / vulnerability assessment / application and network security reviews), Incident Response & Forensic Investigations, Cyber Attack Simulation, and Awareness Training.

Nhóm An ninh mạng, bao gồm các chuyên gia về bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu, ứng phó sự cố, quản lý danh tính và truy cập cũng như các dịch vụ điều tra, phục vụ khách hàng ở cả Đức, Việt Nam và toàn cầu.

Chúng tôi chủ yếu hoạt động tại các văn phòng tại Đức và Việt Nam đồng thời cộng tác với thành viên Nhóm Toàn cầu khác là Bangkok, Malaysia và Singapore, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Vương quốc Anh và trên toàn Thế giới. Nhóm của chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ bảo mật thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở: Quản trị an ninh mạng, Tuân thủ rủi ro, Triển khai và phát triển chiến lược an ninh mạng, Đánh giá bảo mật kỹ thuật (kiểm tra thâm nhập / đánh giá lỗ hổng / đánh giá an ninh mạng và ứng dụng), Ứng phó sự cố & Điều tra pháp y , Mô phỏng Tấn công Mạng và Đào tạo Nhận thức.

Who we are looking for/ Ứng viên chúng tôi tìm kiếm

We’re looking for enthusiastic individuals to join our team. You must demonstrate excellent problem solving and communication skills.

Ideally, you should be naturally inquisitive with an appetite to learn and broaden skillsets in a fast-paced environment.

You must have client-centric ethics because, as a consultant with CW, you will be exposed directly to client facing engagements and project delivery.

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên nhiệt tình để ra nhập nhóm của chúng tôi. Bạn phải thể hiện kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề vượt trội.

Bạn là ứng viên ham tìm hiểu để học hỏi, cởi mở các kỹ năng trong một môi trường làm viêc có cường độ nhanh.

Với tư cách là chuyên gia tư vấn của CW, bạn phải lấy khách hàng làm trung tâm vì bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để thực hiện các cam kết và quá trình thực hiện dự án.

The role/ Vai trò

 • As a Cybersecurity Senior Consultant (Identity and Access Management specialist) your roles and responsibilities may include:
 • Manage and deliver IAM related projects along with a wider range of cybersecurity projects
 • Detailed documentation of issues, risks and controls
 • Articulate and present findings to Senior Management and formulate recommendation to improve client’s cybersecurity posture
 • Prepare high-quality assessment reports, cybersecurity policies, standards and guidelines, and other client deliverables, as required
 • Managing the expectations of key client points of contact to ensure a successful client experience and outcome
 • Coach and support junior team members and promote a positive working environment by providing constructive feedback timely and regularly
 •  Assist in the team’s business development process, including identifying client needs and opportunities, and working on proposals for new business
 • Demonstrate flexibility as these roles are varied, and offer the ability to work across functional and technical areas where required
 • Contribute to team knowledge and development of new service offerings
 • Be innovative and identify smart ways of working, without compromising quality
 • Collaborate with our Forensics, Privacy, and other teams with Advisory, where necessary


 • Với tư cách là Nhà tư vấn cấp cao về An ninh mạng (chuyên gia Quản lý Danh tính và Truy cập), bạn cần có vai trò và trách nhiệm sau:
 • Quản lý và cung cấp các dự án liên quan đến IAM cùng với một loạt các dự án an ninh mạng
 • Lập tài liệu chi tiết về các vấn đề, rủi ro và kiểm soát
 • Khớp nối và trình bày các phát hiện cho Quản lý cấp cao và đưa ra khuyến nghị để cải thiện tình hình an ninh mạng của khách hàng
 • Chuẩn bị các báo cáo đánh giá chất lượng cao, chính sách an ninh mạng, tiêu chuẩn và hướng dẫn cũng như các sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.
 • Quản lý kỳ vọng các đầu mối liên hệ chính của khách hàng để đảm bảo kết quả và trải nghiệm khách hàng thành công.
 • Đào tạo và hỗ trợ các nhân viên cấp dưới trong nhóm và thúc đẩy môi trường làm việc tích cực bằng cách cung cấp phản hồi mang tính xây dựng kịp thời và thường xuyên.
 • Hỗ trợ trong quá trình phát triển kinh doanh của nhóm, bao gồm xác định các nhu cầu và cơ hội của khách hàng, đồng thời làm việc theo các đề xuất cho hoạt động kinh doanh mới
 • Thể hiện tính linh hoạt qua việc đa dạng vai trò, cống hiến khả năng làm việc kinh qua các lĩnh vực chức năng và kỹ thuật được yêu cầu. Đóng góp vào kiến ​​thức nhóm và phát triển các dịch vụ mới.
 • Sáng tạo và xác định các cách làm việc thông minh mà không ảnh hưởng đến chất lượng .
 • Cộng tác với Pháp y, Quyền riêng tư và các nhóm khác của chúng tôi với Tư vấn nếu cần thiết

Kỹ năng

Cyber-security
System Administration
Information Security
Information Technology

Yêu cầu

 • 3+ years’ experience working in Cybersecurity or related disciplines / roles such as IT / Technology Consulting, IT Internal and External Audit or IT Risk Management
 • Strong Identity and Access Management knowledge
 • Experience in initiating and managing IAM improvements
 • Knowledge and familiarity of vendor based IAM tool(s)
 • Experience in auditing security controls and governance with a focus on access control related activities
 • Working experience in assessing or implementing cybersecurity controls based on NIST CSF and / or ISO 27001
 • Self-confident with strong interpersonal skills and an ability to build rapport at all levels
 • Excellent communications skills, highly articulate with good report writing and excel skills
 • Highly motivated, demonstrating a strong enthusiasm to take ownership of tasks and deliver work of exceptional standard
 • Excellent organisational and planning capabilities with an ability to manage a number of tasks, work under pressure and coordinate the workload of more junior staff members
 • Ability and desire to provide guidance to others
 • One or more industry certificates are preferred


 • Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong An ninh mạng hoặc các lĩnh vực liên quan / vai trò IT cho Tư vấn cônvg nghệ / Kiểm toán Nội bộ và Bên ngoài hoặc Quản lý Rủi ro CNTT.
 • Có kiến thức sâu về quản lý quyền truy cập và nhận dạng.
 • Có kinh nghiệm trong việc khởi xướng và quản lý các cải tiến IAM.
 • Kiến thức và hiểu về (các) công cụ IAM dựa trên nhà cung cấp.
 • Có kinh nghiệm kiểm toán các biện pháp kiểm soát an ninh và quản trị tập trung vào các hoạt động liên quan đến kiểm soát truy cập .
 • Kinh nghiệm làm việc trong việc đánh giá hoặc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh mạng dựa trên NIST CSF và / hoặc ISO 27001.
 • Tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xây dựng mối quan hệ ở mọi cấp độ
 • Có động lực cao, thể hiện sự nhiệt tình mạnh mẽ để đảm nhiệm và hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn đặc biệt.
 • Có khả năng tổ chức và lập kế hoạch xuất sắc với khả năng quản lý một số công việc, chịu áp lực công việc và điều phối khối lượng công việc của các nhân viên cấp dưới.
 • Khả năng và mong muốn cung cấp hướng dẫn cho người khác.
 • Khả năng tập trung chi tiết và giải quyết tốt các vấn đề khi phát sinh.
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ngành liên quan.

Quyền lợi

 • Opportunity to be creative and play a key role in the success of CyberWissen
 • Competitive salary up to 21,000.000 VND - 25,000.000 VND per month depends experiences + Performance Bonus.
 • Further educational assistance; professional career development
 • Health Insurance
 • Trip abroad – Germany once year, Malaysia, Thailand, and Singapore
 • Income Protection Insurance
 • Opportunity to revolutionise digital transformation in the world and make technologies safely and can be used autonomously.
 • Hybrid remote working policy.
 • Scale with a rapidly growing organisation, with significant opportunity for growth
 • Play a role in the transformation of IT Cyber security and sustainability.
 • Work with a team of successful, fun, and motivated people
 • Competitive compensation package that includes salary and benefits
 • MacBook pro and Lenovo ThinkPad are our standard hardware; but we’re happy to get you whatever equipment helps you get your job done.
 • Regular compensation reviews – we reward great work!

 

 • Cơ hội sáng tạo và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của CyberWissen trong tương lai.
 • Thu nhập cạnh tranh từ 21.000.000đ - 25.000.000đ + Thưởng hiệu quả công việc
 • Hỗ trợ đào tạo phát triển nghề nghiệp.
 • Tham gia Bảo hiểm y tế
 • Được công tác tại nước nước ngoài: Đức mỗi năm một lần, Malaysia, Thái Lan và Singapore
 • Tham gia Bảo hiểm Bảo hộ Thu nhập.
 • Có cơ hội làm việc trong môi trường công nghệ an toàn và cách mạng chuyển đổi kỹ thuật số.
 • Chính sách kết hợp làm việc từ xa..
 • Được làm việc cho công ty có quy mô phát triển nhanh chóng, với cơ hội phát triển vượt trội.
 • Đóng vai trò trong việc chuyển đổi bền vững và an ninh mạng CNTT
 • Ra nhập với đội ngũ nhân sự năng động, thành công
 • Hưởng phúc lợi bao gồm lương và phụ cấp hấp dẫn.
 • Công ty sẵn sàng trang bị thiết bị làm việc để ứng viên hoàn thành tốt công việc được giao: MacBook pro và Lenovo ThinkPad có phần cứng tiêu chuẩn của công ty.
 • Xem xét đánh giá và thưởng thường xuyên.
Giới thiệu về công ty
CyberWissen
Hà Nội
1-50 nhân viên
Hà Nội
1-50 nhân viên

Giới thiệu

MISSION & VISION/ SỨ Mệnh & TẦM NHÌN


Ensure that the technologies can be used safely and autonomously by adequately equipping security authorities, effectively protecting critical infrastructure and businesses, and making the digital sphere safer for the public.


Chúng tôi bảo đảm cung cấp các công nghệ an toàn và độc lập bằng cách trang bị đầy đủ cho các cơ quan an ninh, bảo vệ hiệu quả cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp, đồng thời tạo ra phạm vi kỹ thuật số an toàn cho cộng đồng.


CyberWissen is IT Cyber Security Strategy from Germany with offices in Hanoi, HCM city Vietnam and Berlin, Germany. CyberWissen provides a Cyber Security Strategy and IT Solution services for Customers. We provide our clients with bespoke services, ensuring solutions that are effective, appropriate, and comprehensive, cost-effective. We ensure that the technologies can be used safely and autonomously by adequately equipping security authorities, effectively protecting critical infrastructure and businesses, and making the digital sphere safer for the public.


CyberWissen là công ty cộng nghệ chuyên về giải pháp an ninh mạng tại Đức và có các văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP HCM - Việt Nam và Berlin-Đức. CyberWissen cung cấp các dịch vụ Chiến lược An ninh Mạng và giải pháp CNTT cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên biệt, bảo đảm các giải pháp hiệu quả, phù hợp và toàn diện, chi phí thích hợp. Chúng tôi đảm bảo rằng các công nghệ có thể được sử dụng một cách an toàn và độc lập bằng cách trang bị đầy đủ cho các cơ quan an ninh, bảo vệ hiệu quả cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp, đồng thời cho lĩnh vực kỹ thuật số an toàn hơn cho cộng đồng.

Địa chỉ

Hình ảnh