Chỉ Huy Trưởng

freeC's Client
Thỏa thuận
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Toàn thời gian
Đăng tuyển ngày 14/10/2021

Mô tả công việc

1. Tổ chức kiểm tra, giám sát Quản lý chất lượng

 • Thường xuyên kiểm tra khối lượng và chất lượng công việc từng nhà thầu thực hiện.
 • Chỉ dẫn trực tiếp làm việc hoặc hỗ trợ nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.
 • Tổ chức nghiệm thu thanh toán, kiểm tra hồ sơ thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước
 • Kiểm soát, xác nhận các phát sinh tại dự án cho nhà thầu, đảm bảo đầy đủ tính pháp lý & đầu mục công việc của các phát sinh, kịp thời chuyển cho Giám đốc DA để chuyển các Bộ phận liên quan.
 • Quản lý nhà thầu thi công thuộc phạm vi phụ trách.

2. Tổ chức kiểm soát tiến độ thi công

 • Kiểm soát tiến độ thi công, tiến độ phối hợp được duyệt. Đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, các giải pháp để tối ưu thiết kế, biện pháp thi công.
 • Tổ chức việc bàn giao mặt bằng giữa các BP kỹ thuật (XD, M&E, hạ tầng) phục vụ thi công.
 • Tổng hợp, báo cáo Giám đốc DA các hạng mục bị chậm theo quy định.
 • Lập BBVP đối với các lỗi vi phạm thi công của các nhà thầu và gởi Giám Đốc DA phê duyệt để áp dụng.

3. Công tác nghiệm thu

 • Hướng dẫn nhà thầu các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến hồ sơ chất lượng công trình.
 • Xác nhận tài liệu, hồ sơ để phục vụ việc nghiệm thu, thanh toán của các nhà thầu do mình phụ trách.
 • Đảm bảo thực hiện công tác nghiệm thu theo kế hoạch, trình tự của dự án và quy định của công ty.

4. Kiểm soát thiết kế tại dự án

 • Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ thiết kế, bản vẽ shopdrawing trình Ban Giám Đốc DA phê duyệt.

5. Kế hoạch

 • Lên kế hoạch công việc của nhóm giám sát hiện trường do mình phụ trách.
 • Phân công công việc trong nhóm rõ ràng về phạm vi, nhiệm vụ của từng chuyên viên, không chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất.

6. Nhân sự, đào tạo

 • Trực tiếp hướng dẫn, đào tạo, chia sẻ các bài học kinh nghiệm của bản thân cho các chuyên viên trong nhóm và cập nhật kỷ yếu các lỗi thường gặp.
 • Thường xuyên học hỏi, cập nhật các quy định, quy chế, trang bị kiến thức pháp lý, để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý.
 • Đề xuất điều chỉnh kịp thời các quy định, quy trình làm việc cho phù hợp với các yêu cầu công việc tại thời điểm thực tế.
 • Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, gắn bó và cùng phát triển.

Yêu cầu

Sử dụng thành thạo phần mền: AutoCAD, MS Project, Excel

Khả năng giải quyết công việc:

 • Công việc cần giải quyết nhanh chóng, chính xác
 • Công việc cần giải quyết trong thời hạn được quy định
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Hiểu biết:

 • Hoạt động xây dựng cảnh quan, quy trình, quy định làm việc trong các dự án cảnh quan
 • Hiểu rõ các mệnh lệnh, chỉ thị liên quan đến công việc
 • Hiểu rõ các kế hoạch làm việc của nhóm hoặc bộ phận
 • Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc

Quyền lợi

 • Lương tháng 13
 • Thưởng hiệu quả công việt KPIs
 • Được hưởng các chính sách công ty
 • Tham gia BHXH,BHYT
 • Bảo hiểm sức khỏe 24h
 • Teambuiding hằng năm
 • Du lịch nước ngoài

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự