Blockchain Researcher
CÔNG NGHỆ TESSE

Thực tập sinh
Tuyển 3 người
Dưới 1 năm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 28/10/2022

Địa điểm làm việc

  • 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamXem bản đồ

Mô tả công việc

- Nghiên cứu về lĩnh vực blockchain.

Research on blockchain.

- Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới của thị trường.

 Research new technology trends of the market.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả nghiên cứu.

Summarize and report research results.

- Lập trình phần mềm theo yêu cầu của dự án hoặc sản phẩm.

Programming software according to the requirements of the project or product.

Kỹ năng

Research
Blockchain

Yêu cầu

- Đã từng học các chuyên ngành liên quan đến IT, khoa học máy tính hoặc tương đương.

Have studied IT related majors, computer science or equivalent.

- Đam mê nghiên cứu lĩnh vực công nghệ cao.

Passionate about research in the field of high technology.

- Có laptop.

Have a laptop.

- Có tư duy logic.

Have logical thinking.

- Có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc.

Ability to do presentation clearly and coherently.

- Có khả năng phân tích và tổng hợp tốt.

Good analytical and synthesis skills.

- Tiếng Anh đọc hiểu và viết tốt.

Good reading and writing English.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc teamwork.

Able to work independently or as a team.

- Có tính chủ động, cẩn thận, cầu tiến trong công việc.

Be proactive, careful and progressive in their work.

- Ưu tiên ứng viên đã biết ngôn ngữ lập trình Rust, Solidity, Javascript, Python.

Priority is given to candidates who know Rust, Solidity, Javascript, Python programming languages.

Quyền lợi

- Có cơ hội trở thành trưởng nhóm.

Have the opportunity to become a leader.

- Thu nhập cạnh tranh. Thưởng khi vượt chỉ tiêu hoặc có những đóng góp quan trọng cho công ty.

Competitive income. Rewards when exceeding targets and making important contributions to the company.

- Được sử dụng miễn phí các dịch vụ của công ty trong thời gian làm việc.

Free use of the company's services during working time.

- Được đào tạo nội bộ và tham gia các khoá học nâng cao năng lực tổ chức bởi công ty.

Receive internal training and participate in training courses organized by the company.

- Tham gia các buổi teambuilding, hoạt động ngoại khoá dã ngoại của công ty.

Join teambuilding, extracurricular activities of the company.

Giới thiệu về công ty
CÔNG NGHỆ TESSE
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://tesse.io/
facebook-icon
youtube-icon
IT/ Software
Education
Game
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://tesse.io/
facebook-icon
youtube-icon
IT/ Software
Education
Game

Giới thiệu

Tesse là một nền tảng chia sẻ kiến thức, giúp bạn tiếp cận với nguồn kiến thức sống của thế giới thông qua việc tìm kiếm, kết nối và trao đổi với giáo viên và hệ thống trí tuệ nhân tạo.


Tesse cho phép người dùng tìm kiếm kiến thức từ người khác, tìm kiếm giáo viên trực tuyến trên khắp thế giới và kết nối với họ thông qua công cụ tương tác gọi video trực tuyến, hội thảo trực tuyến và khóa học trực tuyến tương tác trực tiếp.

Địa chỉ

163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamXem bản đồ

Hình ảnh