Accountant cum Amin
VPDD Daiichi Sankyo

Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 1 người
1 năm kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 19/12/2022

Địa điểm làm việc

 • Havana Tower, 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamXem bản đồ

Mô tả công việc

Accouting:

 • Thực hiện các hoạt động kế toán của văn phòng, công ty cũng như chế độ báo cáo kế toán hang tháng và báo cáo tài chính.

Perform the office, company's accounting activities as well as monthly accounting and financial reports.

 • Đảm bảo việc tuân thủ các chính sách và thủ tục kế toán và kiểm soát nội bộ.

Ensure compliance with all accounting policies, procedures and internal controls.

 • Thực hiện việc cân đối báo cáo tài chính hàng tháng và giao dịch ngân hàng.

Perform the reconciliation for monthly financial statements and banking transaction.

 • Thực hiện việc thanh toán cho hoạt động của văn phòng, công ty đúng thời hạn và chính xác

Handle the payment for activities related to office and company operation on timely and accuracy.

 • Thực thi việc quản lý chi phí hiệu quả và nâng cao hiệu quả tài chính

Implement action plans as needed to improve financial performance and cost effectiveness.

 • Thực hiện việc ghi sổ kế toán và phần mềm và lưu trữ sổ sách kế toán theo qui định kế toán hiện hành.

Implement to book/record transactions in software and keep accounting books as current regulations.

 • Ghi nhận tài sản cố định, dán nhãn tài sản cố định để theo dõi hiệu quả.

Record in the accounting system newly acquired fixed assets and those disposed, allocate tag numbers to fixed assets to effectively track them from time to time

 • Thực hiện tính và ghi nhận khấu hao tài sản cố định theo qui định

Perform depreciation calculation for all fixed assets as per regulation and company policy

 • Thực hiện việc kiểm đếm tài sản định kỳ.

Carry out inventory counts of fixed assets physically

 • Đề xuất tài sản nên được thanh lý cho quản lý.

Recommend fixed assets that should be disposed-off to management

 • Thực hiện việc phân tích số liệu liên quan đến tài sản cố định theo yêu cầu.

As may be requested by management, perform fixed asset related analyses

 • Thực hiên các nhiệm vụ, dự án khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên

Perform other duties or special projects as assigned or directed by superior.

Admin:

 • Kiểm tra và thanh toán chi phí điện thoại văn phòng hằng tháng

Check and pay office telephone charge monthly

 • Đặt mua VPP, nước uống, namecard, bao thư, ...

Purchase stationery for office, water; order name card, envelope, ...

 • Quản lý thẻ taxi, tổng hợp bill và đối chiếu công nợ hằng tháng

Taxi card management, collect bill and check monthly expense with Vinasun

 • Quản lý giao nhận thư, đối chiếu công nợ tháng

Correspondence management: receive & deliver, check bill end of month

 • Đăng ký tăng/ giảm thẻ xe cho nhân viên và kiểm tra công nợ hằng tháng

Arrange motorbike parking in building for new employee, and check bill monthly

 • Đặt mực in, kiểm tra hóa đơn và liên lạc với nhà cung cấp sửa chữa máy in (nếu cần)

Manage and order ink of printer, photocopy: check bill and contact vendor for repairing (if any)

 • Làm báo cáo Chi phí Admin hằng tháng

Report monthly Admin expense

 • Liên hệ BQL tòa nhà liên quan đến những vấn đề liên quan đến văn phòng (nếu có)

Contact office building managment for problem of facilities in office (if any)

Kỹ năng

Accounting
Admin

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại Học trong lĩnh vực liên quan.

College/ Bachelor degree in related field.

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán.

Minimum 1 year experience in accounting position.

 • Biết sử dụng phần mềm kế toán MISA là một lợi thế

Advantage if have experience for using MISA software.

 • Kỹ năng giao tiếp Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh tốt.

Good at communication both Vietnamese and English.

 • Sử dụng thành tạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint...

Good at the computer as Word, Excel, Powerpoint.

 • Kỹ năng giao tiếp và quản lý trong công việc tốt.

Good communication and management skills.

 • Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Careful, honest, enthusiasm and have a sense of responsibility to work.

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty
VPDD Daiichi Sankyo
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Địa chỉ