Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Đồng Nai
Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên với kinh nghiệm:
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Mô tả công việc
- Đảm bảo việc duy trì chính sách và mục tiêu chất lượng của công ty. - Nắm bắt nhanh các đặc tính kỹ thuật nguyên vật liệu, quá trình sản xuất và thành phẩm. - Chịu trách nhiệm tiến hành tất cả các họat động cải tiến chất lượng bao gồm huấn luyện, thanh tra, kiểm tra, chương trình chất lượng hàng năm, báo cáo chất lượng (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) và hệ thống quản lý chất lượng các nhà cung cấp. - Cố vấn cho ban giám đốc trong lĩnh vực kiểm soát, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. - Lập kế hoạch hoạt động hàng năm cho hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà máy bao gồm chương trình chất lượng và chương trình vệ sinh. Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện. - Lập kế hoạch về nhu cầu đào tạo hàng năm cho cán bộ , nhân viên làm công tác đảm bảo chất lượng - Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Yêu cầu công việc
- Nam, CĐ/ĐH - Tiếng Nhật N2 trở lên, kinh nghiệm chuyên môn từ 5 năm trở lên. - Sinh sống tại Đồng Nai.
Phúc lợi
- Các chế độ bảo hiểm theo đúng Luật VN quy định - Lương tháng 13 - Ăn trưa miễn phí tại công ty - 7h30-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 2 thứ 7 cách tuần
Địa điểm
Khu Công Nghiệp Long Đức, An Phước, Long Thành District, Dong Nai, Vietnam
Lĩnh vực quan tâm
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Worklink
Worklink
Worklink

Worklink

Vị trí đang mở

23

Blogs

3

Người theo dõi

3

100  Nhân viên

-