Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đồng Nai
Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên với kinh nghiệm:
Sắp hết hạn
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Mô tả công việc
- Điều hành và quản lý phòng HCNS. - Xây dựng chiến lược nhân sự toàn công ty cho từng thời kỳ - Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự phù hợp với định hướng của công ty. - Tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng, sắp xếp, điều động, bố trí nhân sự. - Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Yêu cầu công việc
- Điều hành và quản lý phòng HCNS. - Xây dựng chiến lược nhân sự toàn công ty cho từng thời kỳ - Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự phù hợp với định hướng của công ty. - Tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng, sắp xếp, điều động, bố trí nhân sự. - Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Phúc lợi
- Lương cạnh tranh - Công ty đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động
Địa điểm
Khu Công Nghiệp Long Đức, An Phước, Long Thành District, Đồng Nai, Vietnam
Lĩnh vực quan tâm
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Sắp hết hạn
Worklink
Worklink
Worklink

Worklink

Vị trí đang mở

25

Blogs

3

Người theo dõi

3

100  Nhân viên

-