Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

Space Manager

Space Manager

Hồ Chí Minh
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Mô tả công việc
- Maintain and ensure the best operation for the parts is always in order and works best/ Duy trì và đảm bảo hoạt động tốt nhất cho các bộ phận luôn theo một trình tự và vận hành tốt nhất. - Periodically coordinate with relevant departments to set goals, orientations and business plans in accordance with the general situation. Implementing effective plans, bringing the highest revenue and profit to the company. Maintain and ensure the operation of the parts always works well at all times./ Định kỳ phối hợp với các bộ phận liên quan đặt ra chỉ tiêu, định hướng và lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình chung. Triển khai thực hiện các kế hoạch có hiệu quả, mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cao nhất cho công ty. Duy trì và đảm bảo hoạt động của các bộ phận luôn vận hành tốt ở mọi thời điểm. - Regularly check the quality of rooms for rent, VIP lounges, walkway cleaning, bar, reception .../Thường xuyên kiểm tra chất lượng phòng cho thuê, phòng khách VIP, vệ sinh sảnh, quầy bar, lễ tân, các lối đi… - Quality control of products and services./ Kiểm soát chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ . - Monitor and adjust the attitude - service quality of employees/ Giám sát, điều chỉnh thái độ - chất lượng phục vụ của nhân viên. - Control of maintenance - maintenance, upgrading equipment and assets of the Company/ Kiểm soát công tác bảo trì – bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, tài sản của Công ty. - Collaborate with relevant departments to develop job descriptions, standard procedures for professional guidance for each job position/ Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng mô tả công việc, quy trình chuẩn hướng dẫn nghiệp vụ cho từng vị trí công việc. - Make apply to employees who work according to the approved standard procedure and monitor the implementation process to make the necessary adjustments./ Triển khai áp dụng cho nhân viên làm việc theo đúng quy trình chuẩn đã được phê duyệt và giám sát quá trình thực hiện để có những điều chỉnh cần thiết. - Make changes, improve processes to suit the new orientation of the Company./ Tiến hành thay đổi, cải tiến các quy trình cho phù hợp với định hướng mới của Công ty. - Implement effective sales plans, bringing the profitable revenue to the company. Maintain and ensure the operation of the parts is always working at the best time./ Triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh mảng sales có hiệu quả, mang lại nguồn doanh thu có lợi nhuận cho công ty. Duy trì và đảm bảo hoạt động của các bộ phận luôn vận hành tốt nhất ở mọi thời điểm. - Other details will be discussed further in the interview./ Chi tiết khác sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
Yêu cầu công việc
- Male/ Female, aged 25-33, presentable appearance./ Nam/Nữ tuổi từ 25-33, ngoại hình ưa nhìn. - Fluent in English (compulsory)/ Chinese (preferred) communications & writing./ Giao tiếp Tiếng Anh tốt, ưu tiên thành thạo giao tiếp & viết tiếng Trung. - Work experience in equivalent space management positions (hotel, restaurants, office-leasing, real estate), preferred who is good at space/real estate sales & event organzing./ Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (quản lý không gian tại khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê, bất động sản), ưu tiên có khả năng sales không gian, tổ chức sự kiện. - Working enthusiastically, hard-working, can-do attitude and intending to work for a long time./ Làm việc nhiệt tình, chăm chỉ, tinh thần cầu tiến và có ý định gắn bó lâu dài.
Phúc lợi
- Competitive Salary, negotiable (upto VND20mill)/ Lương cạnh tranh, có thể thương lượng (lên tới 20 triệu/tháng) - Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other policies according to the Labor Code/ BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách khác theo bộ luật lao động - Bonus for holidays, New Year, 13th month salary, team-building,…/ Thưởng các ngày lễ, năm mới, lương tháng 13, team building,..
Địa điểm
190 Hồng Bàng, phường 12, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Công việc tương tự

Vị trí đang mở

6

Blogs

0

Người theo dõi

1

300  Nhân viên

-