Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

Sales Executive

Sales Executive

Hồ Chí Minh
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Mô tả công việc
* About Company: DISƠN is an investment company that provides investment opportunities in Vietnam in various fields, including real-estate, hospitality, IT, entertainment, and fine art. ODA.vn is the project that recently launched and operated by Dison. Website: www.dison.vn Project Website: www.oda.vn Registered address: Floor 13, Dai Minh Convention Building, 77 Hoang Van Thai St., Tan Phu Ward, District 7, HCMC Working place: 7th Floor, Beautiful Saigon Building, 02 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, HCMC * Giới thiệu công ty: Dison là công ty đầu tư, tham gia vào nhiều lĩnh vực như là, Bất động sản, Thực phẩm – Đồ uống, Nhà hàng – Khách sạn, Công nghệ, Giải trí và Nghệ Thuật. Dự án ODA.vn là một dự án mới hiện nay đang được thực hiện bởi Dison. Website công ty: www.dison.vn Website dự án: www.oda.vn Địa chỉ đăng ký: Lầu 13, Toà nhà Đại Minh, Số 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ làm việc: Lầu 7, Toà nhà Beautiful Sài Gòn, 02 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM * Job Description Looking for the potential clients to help them know clearly how ODA operates, simplifies their order process, and what ODA can make to improve their business by our service, data. Communicate, handle with clients to find out the problems and develop ODA platform (application, website). Cooperate with other members to spread ODA. * Mô tả công việc Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để giúp họ hiểu rõ cách vận hành của ODA, đơn giản hoá quá trình đặt hàng, và trợ giúp phát triển kinh doanh của họ thông qua dịch vụ, và dữ liệu của mình. Trao đổi, giải quyết các vấn đề xảy ra với khách hàng và cải thiện nền tảng ODA (ứng dụng, website). Cộng tác với các nhân viên khác để mở rộng ODA.
Yêu cầu công việc
* Job Responsibilities: - Find out potential clients (buyers, suppliers) - Support, take care of clients’ accounts - Introduce, guide clients how to use ODA.vn platform perfectly and clearly. - Others tasks will be discusses while interview * Chi tiết công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Người mua, Nhà Cung Cấp) - Quản lý, chăm sóc tài khoản của khách hàng - Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng sử dụng nền tảng ODA một cách rõ ràng và dể hiểu - Sẽ thảo luận chi tiết hơn khi phỏng vấn.
Phúc lợi
* Benefits: - Lunch, parking allowance - Benefits for employee will be counted according to Vietnamese Labour Laws - Monthly lunch meal with colleagues - Working hours: Mon – Fri, 8.30 a.m – 5.30 p.m, Sat, 8.30 a.m – 11.50 a.m (lunch time: 11.50 a.m – 12.50 p.m) * Quyền lợi: - Hỗ trợ tiền ăn trưa và phí giữ xe - Hưởng quyền lợi người lao động theo Luật Lao Động của Việt Nam - Bữa trưa công ty hàng tháng - Thời gian làm việc: thứ Hai – thứ Sáu, 8h30 – 17h30, thứ Bảy, 8h30 – 11h50 (nghỉ trưa 1 tiếng: 11h50-12h50)
Địa điểm
02 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Từ khoá
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Vị trí đang mở

1

Blogs

0

Người theo dõi

0

10  Nhân viên

-