Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

Project Engineer (Kết Cấu Thép)

Project Engineer (Kết Cấu Thép)

Hồ Chí Minh
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Mô tả công việc
- Có nhiệm vụ điều phối nhiều dự án cùng lúc/ Take responsibility for distribute multiple projects at the same time. - Theo dõi & thúc đẩy các dự án đạt được các mục tiêu BGĐ đề ra cho các dự án (các mục tiêu chính yếu bao gồm hoàn thành đúng tiến độ đã được công ty duyệt; hoàn thành hồ sơ nghiệm thu thanh toán đúng thời điểm đã duyệt; đảm bảo chất lượng lắp dựng và an toàn lắp dựng đã cam kết với bên A)/ Monitor and promote projects to achieve the goals set for the project (the main objectives include completing the schedule approved by the company, completing the payment acceptance records in accordance with approved time, ensuring the erection quality and safety committed with party A). - Nắm hiểu rõ dự án về hợp đồng, khối lượng CV, tiến độ, chất lượng, mức độ an toàn, các đặc thù khác của dự án, cùng BCH công trường giải quyết, tháo gỡ, đề ra phương án, báo cáo cấp trên các vấn đề cần xử lý khi thực hiện dự án/ Understand the project on the contract, volume of work, progress, quality, safety level, other characteristics of the project, together with the Executive Board resolve, remove, propose plans, report superior issues which need to handled when implementing the project - Có nhiệm vụ điều phối, kết hợp các phòng ban liên quan đến dự án như: Phòng KD, SX, Ban CH công trường... xử lý thông tin, công việc để đảm bảo dự án được thực hiện trôi chảy/ Coordinate and combine with departments related to the project such as: Sales, Production, BCH Department... processing information, work to ensure the project is carried out smoothly. - Kết hợp Ban CH công trường thực hiện các trách nhiệm do bên A yêu cầu để đảm bảo dự án được thực hiện trôi chảy/ Combine BCH perform the responsibilities required by Party A to ensure that the project is carried out smoothly. - Nhận, phân tích, truyền tải các thông tin từ các bên liên quan đến dự án đến bộ phận thực thi một cách rõ ràng & thông suốt/ Receive, analyze, and transmit information from the project stakeholders to the implementation department in a clear and transparent manner. - Đề ra các kế hoạch về tài chính phát sinh từ dự án để đảm bảo các kế hoạch được thực hiện/ Set up financial plans arising from the project to ensure that the plans are implemented. - Quản lí các hồ sơ liên quan đến dự án cho đến khi dự án kết thúc/ Manage the project related documents until finishing the project. - Các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu công việc do Trưởng Phòng giao/The other necessary tasks as required by the Head of Department.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Xây Dựng, Cơ khí, Quản trị dự án, .../ Graduated in College/ University of Civil, Mechanical, Project Management,... - Có Kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực Xây dựng, Kết cấu thép/ Have knowledge, experience in Construction, Steel structure - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điều phối dự án/ 1 Year expereince in coordinator. - Có khả năng giao tiếp tốt/ Good English communication - Am hiểu hệ thống ISO/ Knowledgeable of ISO system - Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty/ Handle the situation assertively and follow company’s regulations - Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm/ Office computer skill and softwares….
Phúc lợi
- Thưởng KPIs - Thưởng sáng kiến - Du lịch nước ngoài
Địa điểm
Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q.1, HCM
Lĩnh vực quan tâm
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Vị trí đang mở

0

Blogs

0

Người theo dõi

0

500  Nhân viên

-