freecracy. co., ltd.

freeC lọt top 5 Công Ty Start-up năm 2018 tiềm năng nhất

freeC rất hân hạnh khi lọt top 5 Công ty Start-up năm 2018 tiềm năng nhất theo đánh giá của Tracxn. Chi tiết bài viết: https://tracxn.com/explore/Vietnam's-Most-Exciting-Startups-of-2018/ Cùng với 114 Công ty Start up năm 2018, freeC nền tảng tìm việc với nhiều chức năng hiện đại và tân tiến đến từ Nhật Bản đang dần định hình được vị trí đứng của mình trong thương trường Việt Nam. Với sứ mệnh kết nối nhà tuyển dụng cùng với người tìm việc trong hầu hết các lĩnh vực, freeC hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cầu nối vững chắc trong thị trường tuyển dụng Việt Nam cũng như mang đến sự hài lòng đối với khách hàng.

freeC rất hân hạnh khi lọt top 5 Công ty Start-up năm 2018 tiềm năng nhất theo đánh giá của Tracxn. Chi tiết bài viết: https://tracxn.com/explore/Vietnam's-Most-Exciting-Startups-of-2018/ Cùng với 114 Công ty Start up năm 2018, freeC nền tảng tìm việc với nhiều chức năng hiện đại và tân tiến đến từ Nhật Bản đang dần định hình được vị trí đứng của mình trong thương trường Việt Nam. Với sứ mệnh kết nối nhà tuyển dụng cùng với người tìm việc trong hầu hết các lĩnh vực, freeC hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cầu nối vững chắc trong thị trường tuyển dụng Việt Nam cũng như mang đến sự hài lòng đối với khách hàng.

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

Công ty

freecracy. co., ltd.

HRTech