freecracy. co., ltd.

Welcome to our new members!!!

Tuần này freeC hân hạnh được chào đón 2 thành viên mới Mr.Ryo và Ms.Le. Cùng nghe cả hai giới thiệu về bản thân cũng như công việc mà họ sẽ đảm nhận nhé. "Hi, My name is Ryo Hatsukano. I come from Tokyo, Japan. I worked as a software engineer and project manager for about 11 years, and then I worked as a web consultant for about 3 years. In freeC, As a data analyst, I will work with sales, design, development and marketing departments. I’m looking forward working with freeC! Nice to meet you!" ------------------------ " Hi, my name is Le, I have over six years experience in Recruitment field. In FreeC I work as Chief Sales Officer which is my new challenge. I love environment and people in here. Nice to work with all of you!" ------------------------ Hiện tại freeC cũng đang tuyển dụng nhiều vị trí, chào đón các ứng viên có nguyện vọng làm việc, gắn bó với đại gia đình freeC. Nếu có quan tâm, hãy ứng tuyển ngay để gia nhập cùng chúng tôi. 1. Nhân viên kinh doanh và quan hệ khách hàng: https://freec.asia/job/3138 2. PHP/Laravel Engineer : https://freec.asia/job/2579

Tuần này freeC hân hạnh được chào đón 2 thành viên mới Mr.Ryo và Ms.Le. Cùng nghe cả hai giới thiệu về bản thân cũng như công việc mà họ sẽ đảm nhận nhé. "Hi, My name is Ryo Hatsukano. I come from Tokyo, Japan. I worked as a software engineer and project manager for about 11 years, and then I worked as a web consultant for about 3 years. In freeC, As a data analyst, I will work with sales, design, development and marketing departments. I’m looking forward working with freeC! Nice to meet you!" ------------------------ " Hi, my name is Le, I have over six years experience in Recruitment field. In FreeC I work as Chief Sales Officer which is my new challenge. I love environment and people in here. Nice to work with all of you!" ------------------------ Hiện tại freeC cũng đang tuyển dụng nhiều vị trí, chào đón các ứng viên có nguyện vọng làm việc, gắn bó với đại gia đình freeC. Nếu có quan tâm, hãy ứng tuyển ngay để gia nhập cùng chúng tôi. 1. Nhân viên kinh doanh và quan hệ khách hàng: https://freec.asia/job/3138 2. PHP/Laravel Engineer : https://freec.asia/job/2579

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

Công ty

freecracy. co., ltd.

HRTech