Công ty Cổ phần JV-IT

JV-IT meeting định kỳ hàng tháng

Vào mỗi cuối tháng JV-IT thường ngồi lại với nhau để tổng kết tình hình dự án và kinh doanh trong tháng vừa qua, đồng thời đưa ra những mục tiêu trong tháng tiếp theo. Thật vui khi các anh, chị em cùng quây quần bên dĩa bánh rồi cùng chuyện trò với nhau. Các sếp đang công tác tại Nhật cũng cố gắng gọi skype về để gần gũi với member của mình. Khoảng cách địa lý không ngăn cản được đại gia đình JV-IT quây quần bên nhau

Vào mỗi cuối tháng JV-IT thường ngồi lại với nhau để tổng kết tình hình dự án và kinh doanh trong tháng vừa qua, đồng thời đưa ra những mục tiêu trong tháng tiếp theo. Thật vui khi các anh, chị em cùng quây quần bên dĩa bánh rồi cùng chuyện trò với nhau. Các sếp đang công tác tại Nhật cũng cố gắng gọi skype về để gần gũi với member của mình. Khoảng cách địa lý không ngăn cản được đại gia đình JV-IT quây quần bên nhau

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

Công ty

Công ty Cổ phần JV-IT

IT/ Software