Khác

BẠN ĐÃ HIỂU RÕ VỀ TÍNH CÁCH CỦA CHÍNH MÌNH?( PHẦN 1)

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH MBTI - Thông qua các bài trắc nghiệm tính cách MBTI, bạn sẽ thực sự làm được điều đó một cách vô cùng dễ dàng

Trắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người. Kết quả trắc nghiệm MBTI chỉ ra cách con người nhận thức thế giới xung quanh và ra quyết định cho mọi vấn đề trong cuộc sống.

Hiện nay MBTI được sử dụng phổ biến như một phương pháp phân loại tính cách khá chính xác. Trong công việc, MBTI giúp chúng ta có thêm thông tin để lựa chọn nghề nghiệp chính xác hơn, với nhà tuyển dụng cũng có thể sử dụng MBTI để đánh giá mức độ phù hợp về tính cách của ứng viên với công việc cũng như môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Bạn có thể check xem mình thuộc nhóm tính cách nào qua trang web 16 personalities.

Sau khi xác định được nhóm tính cách phù hợp bạn có thể lựa chọn nghề nghiệp của mình chính xác qua những nhóm tính cách của mình.

Trắc nghiệm MBTI dựa trên 4 tiêu chí

Xu hướng tự nhiên: Extraversion (Hướng ngoại) / Introversion (Hướng nội)

Tìm hiểu và nhận thức thế giới: Sensing (Giác quan) / iNtuition (Trực giác)

Quyết định và lựa chọn: Thinking (Lý trí) / Feeling (Cảm xúc)

Cách thức hành động: Judging (Nguyên tắc) / Perceiving (Linh hoạt)

Sau đây là những công việc phù hợp nhất với tính cách của bạn.

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

Đề xuất