Dùng SmartAdblock chặn quảng cáo và không sợ trình Anti-adblock

Summary

SmartAdblock giúp bạn chặn quảng cáo hiệu quả trên Chrome, Firefox và không bị phát hiện bởi trình anti-adblock.

Article

Quảng cáo là chính đáng nhưng nó luôn là điều khó chịu, gây chậm chạp và mất tập trung. Hiện nay, có rất nhiều tiện ích giúp bạn chặn quảng cáo trên trình duyệt như Adblock, uBlock, AdGuard, Ghostery,… Tiện ích này vô cùng dễ sử dụng và có một tính năng nổi bật rất hữu ích mà những trình chặn quảng cáo khác không có là có thể truy cập bình thường các trang web có cài đặt trình anti-adblock (phát hiện, chặn truy cập trình duyệt cài đặt trình chặn quảng cáo). Cũng giống như nhiều extension cùng chức năng, SmartAdblock cho phép bạn bật tắt tính năng trên một trang web mong muốn. Để sử dụng, bạn bấm vào biểu tượng extension > Disable SmartAdblock on abc.com (abc.com là tên miền trang web đang mở). Như đã giới thiệu, SmartAdblock còn có một tính năng vô cùng hay và hữu ích là có thể bỏ qua trình anti-adblock mà không cần phải tắt extension để truy cập. Bạn thử vào exame.abril.com.br để kiểm tra. HÙNG ANH

Copy Link

Copied to clipboard

Posted Interests

Publisher

trainghiemso.vn

This article published at 09:57 on January 17

Check news on above site