CÁC GÓI DỊCH VỤ

services

STARTER
free

CASUAL
3,000,000VND/tháng

PREMIUM
10,000,000VND/tháng

Job Posting Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Job Match 1,200,000 VND/Job (Trả sau) 5 jobs/tháng 20 jobs/tháng
Push Notification
Email Notification
Talent Hunt 3 Hunt offers/tháng 10 Hunt offers/tháng 30 Hunt offers/tháng
Talent Pool 20 ứng viên Không giới hạn Không giới hạn
Agent Support
Data Analysis (PC View)

Data Analysis
(Monthly Report Book)

Company Page
Company Video (Không bắt buộc) 10,000,000 VND Miễn phí Miễn phí

STARTER
FREEC

 • Không giới hạn đăng tin tuyển dụng
 • 1,200,000VND cho lượt match đầu tiên của mỗi job (Trả sau)
 • Gửi 3 Hunt offers/tháng đến ứng viên
 • Lưu trữ 20 ứng viên bằng Talent Pool
 • Data Analysis (PC View)
 • Trang công ty
 • Video giới thiệu công ty 10,000,000 VND (Không bắt buộc)

CASUAL
3,000,000VND/ month

 • Không giới hạn đăng tin tuyển dụng
 • 5 Job Match/tháng
 • Push Notification
 • Gửi 10 Hunt offers/tháng đến ứng viên
 • Không giới hạn lưu trữ ứng viên bằng Talent Pool
 • Data Analysis (PC View)
 • Data Analysis (Báo cáo hàng tháng)
 • Trang công ty
 • Miễn phí video giới thiệu công ty

PREMIUM
10,000,000VND/ month

 • Không giới hạn đăng tin tuyển dụng
 • 5 Job Match/thángh
 • Push Notification
 • Email Notification
 • Gửi 30 Hunt offers/tháng đến ứng viên
 • Không giới hạn lưu trữ ứng viên bằng Talent Pool
 • Agent Support
 • Data Analysis (PC View)
 • Data Analysis (Báo cáo hàng tháng)
 • Trang Công ty
 • Miễn phí video giới thiệu công ty

Bạn đã có tài khoản? Bấm vào đây.

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với công ty bạn?

TÌM HIỂU THÊM