69 việc làm
avatar

Giám Đốc Vùng Việt Nam (Country/Regional Manager)

RBOX Vietnam

50 Tr - 70 Tr VND

avatar

TP/PP QUẢN LÝ ĐẠI LÝ BĐS

TBS Group

Thỏa thuận

avatar

Giám Đốc Ban Quản Lý Các Dự Án Xây Dựng

TBS Group

Thỏa thuận

avatar

Giám Đốc Quản Lý Thiết Kế

TBS Group

Thỏa thuận

avatar

Kỹ Sư Quản Lý Kết Cấu

TBS Group

Thỏa thuận

avatar

Trưởng Phòng Quản Lý Kết Cấu

TBS Group

Thỏa thuận

avatar

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT KẾ MEP

TBS Group

Thỏa thuận

avatar

Chuyên Viên Chính Quản Lý Kiến Trúc

TBS Group

Thỏa thuận

avatar

Chuyên Viên Chính Quản Lý Kết Cấu

TBS Group

Thỏa thuận

avatar

Chuyên Viên Quản Lý Đại Lý (Ưu Tiên Nam)

TBS Group

Thỏa thuận