13 việc làm
avatar

Back-End Developers ( Java/PHP/Python/Nodejs )

rakumo Co., Ltd

700 - 1500 USD

avatar

Backend Engineer (All level)

freeC's Client

1300 - 2500 USD

avatar

[ĐN] Web Developer (Angular/ C#/ MySQL)

freeC's Client

600 - 900 USD

avatar

Backend Developer (NodeJS, MongoDB, GraphQL)

Hamsa Technologies

12 Tr - 20 Tr VND

avatar

FULL-STACK DEVELOPER

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

900 - 1400 USD

avatar

Technical Lead

CÔNG TY CỔ PHẦN PEAHOKI VIỆT NAM

Thỏa thuận

avatar

Lập trình viên Nodejs (Junior/Senior)

Appota

10 Tr - 30 Tr VND

avatar

Angular Developers

EVIZI LLC

Thỏa thuận

avatar

Software Back-End Engineers

EVIZI LLC

Thỏa thuận

avatar

Full Stack Developer

Bizzi

500 - 800 USD