25 việc làm frontend

avatar

Senior Frontend Engineer

freeC's Client

28 Tr - 48 Tr VND

avatar

Lập trình viên FrontEnd

MGI Solutions Việt Nam

900 - 1500 USD

avatar

Frontend Dev (JavaScript, VueJS, ReactJS)

Công ty CellphoneS

15 Tr - 30 Tr VND

avatar

Senior Frontend Engineer

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Senior Frontend Engineer (ReactJS)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Web Desinger

Appota

12 - 22 VND

avatar

Senior Frontend Engineer (React)

freeC's Client

1200 - 1500 USD

avatar

Senior Frontend Developer (Vue.JS)

Bigtree Technology & Consulting Vietnam

1000 - 1500 USD

avatar

Frontend (JavaScript, HTML5, CSS)

Công ty TNHH JV-IT TECHS

800 - 1000 USD

avatar

Senior Frontend Dev: Javascript, ReactJs (upto $3000)

Viet Nam Digital Asset Investment

1000 - 3000 USD

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự