26 việc làm
avatar

Backend Engineer

Raksul Vietnam

1000 - 2500 USD

avatar

Back-End Developers ( Java/PHP/Python/Nodejs )

rakumo Co., Ltd

700 - 1500 USD

avatar

BackEnd Developer (.Net)

Công ty Cổ phần Tekmedi

9 Tr - 15 Tr VND

avatar

Backend Engineer (All level)

freeC's Client

1300 - 2500 USD

avatar

Senior Backend Developer (C#, .NET)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Backend Developer (NodeJS, MongoDB, GraphQL)

Hamsa Technologies

12 Tr - 20 Tr VND

avatar

Backend Developer

Công ty cổ phần công nghệ Blameo Việt Nam

10 Tr - 25 Tr VND

avatar

𝐅𝐋𝐔𝐓𝐓𝐄𝐑 𝐃𝐄𝐕𝐄𝐋𝐎𝐏𝐄𝐑

Clients

1000 - 1300 USD

avatar

Technical Marketing

Công ty cổ phần VGP

20 Tr - 25 Tr VND

avatar

Senior Developer

Clients

1400 - 2500 USD