15 việc làm
avatar

Frontend Dev (JavaScript, VueJS, ReactJS)

Công ty CellphoneS

15 Tr - 30 Tr VND

avatar

Nhân viên lập trình ReactJS - NodeJS

CÔNG TY TNHH TMDV EG VIỆT NAM

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Senior NodeJS Developer

Techvify Vietnam

15 Tr - 35 Tr VND

avatar

Senior Developer (Java/Python/VueJS)

Bigtree Technology & Consulting Vietnam

20 Tr - 50 Tr VND

avatar

Back-End Developer (Up to 1500$)

Sunshine Group

Thỏa thuận

avatar

Fullstack Developer [Node.js/React.js/Vue.js]

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Ruby Developer

N&V Bridge Co.,ltd

1000 - 2000 USD

avatar

Front-End Dev (ReactJS/VueJS)

N&V Bridge Co.,ltd

1000 - 1700 USD

avatar

Project Manager (NodeJS/React/VueJS)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

[AhaMove HCM] Senior Frontend Engineer

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời (AhaMove)

30 Tr - 40 Tr VND