19 việc làm
avatar

Quality Assurance Intern

freeC. co., ltd

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester)

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

9 Tr - 12 Tr VND

avatar

QC Engineer

Công ty Cổ phần Tekmedi

10 Tr - 12 Tr VND

avatar

QA Manual Engineers

EVIZI LLC

Thỏa thuận

avatar

QA Automation Engineers

EVIZI LLC

Thỏa thuận

avatar

Senior Automation Tester

LINAGORA

30 Tr - 40 Tr VND

avatar

Automation Tester (Up To $1000)

LINAGORA

15 Tr - 23 Tr VND

avatar

Manual Tester

LINAGORA

12 Tr - 20 Tr VND

avatar

Middle/Senior QC Engineer (Tester, SQL)

CÔNG TY TNHH LAMPART

Thỏa thuận