11 việc làm
avatar

Digital Marketing

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 10 Tr VND

avatar

Marketing Assistant

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 10 Tr VND

avatar

Marketing Executive - REUREL

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 15 Tr VND

avatar

Nhân viên kinh doanh Comfort Zone & CND

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 25 Tr VND

avatar

Marketing Executive - CND

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

7 Tr - 10 Tr VND

avatar

TUYỂN DỤNG CREATIVE COPYWRITER

Công ty TNHH Giải pháp truyền thông Real Up

8 Tr - 10 Tr VND

avatar

Nhân Viên Kinh Doanh TIGI

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

6 Tr - 25 Tr VND

avatar

Nhân viên Education & Trade Marketing Coordinator

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

10 Tr - 18 Tr VND

avatar

Tuyển Nhân Viên Digital Marketing (Google, Tiktok, Facebook Ads, SEO,…)

Công Ty Muzzle Việt Nam

10 Tr - 12 Tr VND

avatar

Chuyên Viên Thiết Kế Thời Trang

Công ty TNHH thời trang H và A

10 Tr - 20 Tr VND