4 việc làm
avatar

Software Developer (Java, C#, ASP.NET)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Mid/Sr. Application Developer (.NET, C#)

Công ty TNHH Flynk

Thỏa thuận

avatar

Mobile App Developer

SENTECHS

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Lập trình viên Mobile (React Native)

Thủ Đô Multimedia

15 Tr - 22 Tr VND