6 việc làm
avatar

Trưởng phòng Nhân sự

Công ty TNHH Todayjob Vietnam

20 Tr - 25 Tr VND

avatar

Trưởng Phòng Nhân Sự

Quesscorp

Thỏa thuận

avatar

IT Recruiter (Specialist, IT Outsource Company)

LionRose

12 Tr - 18 Tr VND

avatar

Trưởng phòng Nhân sự

SACHI COSMETIC

15 Tr - 25 Tr VND

avatar

Recruitment Consultant/Senior

ST Solutions

8 Tr - 15 Tr VND

avatar

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị CSDL – SENIOR DBA

40HRS HR Consulting Services

Thỏa thuận