3 việc làm
avatar

Nhân viên Tổ chức sự Kiện

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS

12 Tr - 15 Tr VND

avatar

Operation Specialist - Customer Experience

Dale Carnegie Việt Nam

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên Marketing (Event)

Công Ty CP Công Nghệ DNG

8 Tr - 12 Tr VND