34 việc làm
avatar

Business Analyst

Halocom

Thỏa thuận

avatar

Nhân Viên Sales Admin

Công Ty Thế Giới Đất Việt

7 Tr - 50 Tr VND

avatar

Interior/Fit out - Sale Leader

Faro Recruiting Service

Thỏa thuận

avatar

Chuyên viên hoạch định tài chính

Công ty TNHH CHUBB LIFE VIỆT NAM

15 Tr - 20 Tr VND

avatar

Chuyên viên kinh doanh – Business Development

MOR Software JSC

8 Tr - 15 Tr VND

avatar

Business Development Manager

Faro Vietnam

Thỏa thuận

avatar

Nhân Viên Kinh Doanh

NVC International VN

Thỏa thuận

avatar

Junior Product Executive - Digital Platform

Halocom

Thỏa thuận

avatar

Business Development Representative (B2B)

Amiy

Thỏa thuận

avatar

Business Development Manager

Simple Tech Investment (STI)

Thỏa thuận