198 việc làm
avatar

Lập Trình Viên Senior BACK-END

CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

1500 - 2000 USD

avatar

QA/QC Tester

Công ty TNHH ATEAM Việt Nam

Thỏa thuận

avatar

Game Designer

Công ty TNHH ATEAM Việt Nam

Thỏa thuận

avatar

Mobile Game Developer

Công ty TNHH ATEAM Việt Nam

Thỏa thuận

avatar

Lập trình viên .Net

Công ty Cổ phần NTQ Solution

Thỏa thuận

avatar

PHP Developer Game

Công ty TNHH ATEAM Việt Nam

Thỏa thuận

avatar

Business Solutions Analyst

Công Ty Cổ Phần Eton

Thỏa thuận

avatar

IT Support Executive

CÔNG TY TNHH TELE247 GLOBAL

10 Tr - 16 Tr VND

avatar

Back-End Developer (Java)

CÔNG TY TNHH TELE247 GLOBAL

14 Tr - 20 Tr VND

avatar

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị CSDL – SENIOR DBA

40HRS HR Consulting Services

Thỏa thuận