258 việc làm
avatar

[ĐN] Web Developer (Angular/ C#/ MySQL)

freeC's Client

600 - 900 USD

avatar

Back end Engineer

CÔNG TY TNHH DELICHILL VIỆT NAM

20 Tr - 30 Tr VND

avatar

Front End Developer

CÔNG TY TNHH DELICHILL VIỆT NAM

20 Tr - 30 Tr VND

avatar

DevOp Engineer

CÔNG TY TNHH DELICHILL VIỆT NAM

25 Tr - 32 Tr VND

avatar

Business Analyst

CÔNG TY TNHH DELICHILL VIỆT NAM

16 Tr - 20 Tr VND

avatar

Data Scientist

CÔNG TY TNHH DELICHILL VIỆT NAM

20 Tr - 26 Tr VND

avatar

Senior Backend Developer (C#, .NET)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Senior Android Developer (Mobile App)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Senior iOS Developer (Mobile App)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Backend Developer (NodeJS, MongoDB, GraphQL)

Hamsa Technologies

12 Tr - 20 Tr VND