432 việc làm
avatar

Account Executive (Technical)

Prime Commerce

Thỏa thuận

avatar

Senior Quality Control Engineer

AdStart Media Pte. Ltd

Thỏa thuận

avatar

Senior Frontend Developer (ReactJS)

freeC's Client

1400 - 2000 USD

avatar

Kỹ sư lập trình ứng dụng di động

Punch Entertainment (VN)

15 Tr - 30 Tr VND

avatar

Mobile Tester (Android)

Công Ty TNHH Dịch vụ Quốc Tế Mê Kông

Thỏa thuận

avatar

Kỹ sư lập trình Server (Server Developer)

Punch Entertainment (VN)

10 Tr - 30 Tr VND

avatar

Trưởng nhóm QC Gốm

Doanh nghiệp tư Nhân mạnh Long

Thỏa thuận

avatar

Team leader (.NET CORE, C#)

Công ty Cổ phần Tekmedi

20 Tr - 25 Tr VND

avatar

QC Team Leader (Automation)

Công ty Cổ phần Tekmedi

15 Tr - 25 Tr VND

avatar

FullStack Developer (React, Nest/Express JS)

Fetch Technology

2000 - 2500 USD