Tuyển Giám Đốc Nhượng Quyền Thương Hiệu

Dự án Nhượng quyền Thương hiệu
Negotiable
Others
Full time
Published 15/01/2021

Job Description

  • Làm việc theo team.
  • Có hệ thống hướng dẫn.
  • Chịu học hỏi và phát triển.
  • Trao đổi chi tiết khi vào phỏng vấn.

Requirement

  • Làm việc Độc lập và cam kết.
  • Chính trực
  • Có daily plan cho từng team mình phụ trách
  • Có mục tiêu và kỹ năng Leader

Benefits

  • Đi Du lịch trong và ngoài nước tối thiểu 5 chuyến/năm tùy theo bạn mong muốn.
  • Thu nhập đúng năng lực.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search