avatar

Trưởng phòng QC (Nhà máy sản xuất ván sàn nhựa)

Công ty Cổ Phần VHRS
20 Tr - 30 Tr VND
Hải Phòng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Có năng lực xây dựng cơ cấu tổ chức cho phòng QC. Đào tạo hoặc tổ chức đào tạo nhân sự.
 • Lãnh đạo và điều phối các hoạt động của phòng QC. Khả năng xây dựng và đánh giá KPI.
 • Có năng lực và phương pháp xây dựng Mục tiêu Chất Lượng (Tháng, Quý, Năm) cho Linh Kiện và Sản phẩm sản xuất.
 • Năng lực phân tích đánh giá giám sát các vấn đề về chất lượng và các hành động cải tiến khắc phục phòng ngừa về chất lượng. Các hoạt động Audit Chất lượng.
 • Khả năng đàm phán và xử lý các vấn đề chất lượng trước sx, trong sx, và sau bán hàng.
 • Hiểu biết phương pháp và chủ động xây dựng (hoặc điều chỉnh) các quy trình hoạt động của từng mảng và cả phòng QC.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn cho các hoạt động kiểm tra quản lý chất lượng VT-LK và Sản phẩm.
 • Ưu tiên biết sử dụng và vận dụng các công cụ phân tích và phương pháp quản lý: QC-7 tool, QC-6 Method, ISO 9001-2015, PFMEA, QF-Cost, bảng AQL, …
 • Chủ động, quyết liệt và chịu áp lực cao trong việc.

Yêu cầu

 • Có kiến thức và kinh nghiệm cho các hoạt động đổi mới và cải tiến cho công ty sản xuất. Ưu tiên biết 1 trong các hoạt động sau: Kaizen, Smart Working, Smart Innovation, Mind-Set, Smart Factory,…
 • Có khả năng xây dựng các mục tiêu và điều phối hoạch triển khai các hoat đông cải tiến - đổi mới cho nhà máy – công ty. 
 • Chủ động tổ chức Kick-off và kiểm soát đánh giá các dự án Cải tiến - Đổi mới (Phát sinh hoặc theo kế hoạch đã có).
 • Hiểu biết về các hoạt động đào tạo và giám sát triển khai về Mind-Set, 3R5S.
 • Hiểu biết và có chứng đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.
 • Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động Audit nội bộ và Audit từ bên ngoài.

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự

Công việc tương tự

avatar

QC Supervisor (Provided Shuttle bus from Ha Noi)

Faro Vietnam

Thỏa thuận

avatar

Nhân Viên Thu Mua

freeC's Client

9 Tr - 12 Tr VND

avatar

Nhân Viên Thu Mua

freeC's Client

9 Tr - 12 Tr VND