Trưởng phòng nhân sự

Dịch vụ tư vấn H&L
10 - 15 mil VND
Ho Chi Minh
Full time
Published 16/03/2021

Job Description

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

- Tuyển dụng đáp ứng nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

- Giải quyết khiếu nại, thắc mắc, kỷ luật,… của người lao động

- Xây dựng quy chế, chính sách nhân sự như: lương, thưởng, các biện pháp khuyến khích, kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

- Tổ chức thực hiện chấm công, tính lương, BHXH, BHYT, BHTN,… kịp thời, chính xác & đúng qui định của Công ty & luật Lao động Việt Nam

- Tham gia cùng với Ban Tổng Giám Đốc xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nghiên cứu, soạn thảo Nội quy công ty, hệ thống các qui định thuộc phạm vi hành chính nhân sự áp dụng trong Công ty và giám sát việc chấp hành/thực hiện.

- Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ trong Công ty, thông tin đến và đi - Tổ chức xây dựng và hướng dẫn nhân viên thực hiện các quy định về soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản, quản lý thông tin, sử dụng con dấu…

- Biên soạn, giám sát nhân viên thực hiện lưu trữ, bảo mật các thông tin, hồ sơ, chứng từ của Công ty thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức lập kế hoạch, mua sắm, cấp phát, giám sát sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị văn phòng.

- Hướng dẫn & giám sát thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường làm việc

- Tham gia & tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên Công ty

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Đại diện công ty làm việc với các tổ chức Nhà nước & PCCC.

- Báo cáo hoạt động theo quy định và yêu cầu.

Requirement

- Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật hoặc các ngành tương đương trở lên.

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Thành thạo các phần mềm Quản trị doanh nghiệp, BHXH

- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh.

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Benefits

- Mức lương: từ 12 triệu - 18 triệu

- Lương tháng 13.

- Thưởng vào các dịp Lễ/ Tết trong năm.

- Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước sau khi kết thúc quá trình thử việc (thử việc 02 tháng)

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search