Trưởng Phòng Nhân Sự
freeC's Client

Full time
Hiring 1 people
Binh Duong
Published 07/09/2022

Job Description

 • Quản lý, điều hành hoạt động Phòng Nhân sự thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan chức năng quản lý nguồn nhân lực.
 • Xây dựng, cải tiến, tối ưu hóa các tài liệu liên quan đến quản lý nguồn nhân lực.
 • Quản lý năng lực và thành tích nhân viên.
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về việc xếp ngạch, bậc lương nhân viên và các chính sách đãi ngộ phù hợp năng lực từng nhân viên.
 • Tham gia góp ý, phản biện về các vấn đề liên quan đến nhân sự với Ban Tổng Giám đốc.
 • Kiểm soát việc vận hành và tham gia cải tiến hệ thống tài liệu quản lý Công ty.
 • Nghiên cứu các chính sách/quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách; đề xuất/tham mưu cho Tổng Giám đốc về các thay đổi nhằm đảm bảo các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách luôn tuân thủ pháp luật và tối ưu hiệu quả.
 • Quan hệ giao dịch với các cơ quan chính quyền (sở, ban ngành,…) và đối tác ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Skills

Human Resources

Requirement

 • Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Giám đốc Nhân sự ngành Bất Động Sản
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành luật, quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực.
 • Có khả năng và kinh nghiệm về:

– Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; phát triển năng lực/kỹ năng nguồn nhân lực.

– Xây dựng hệ thống định giá chức danh, hệ thống thang lương theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt.

– Triển khai hệ thống đánh giá kết quả công việc cá nhân theo mục tiêu (KPIs).

– Xây dựng, cải tiến, tối ưu hóa các tài liệu liên quan đến quản lý nguồn nhân lực.

– Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

– Xây dựng cơ cấu tổ chức

 • Khả năng tham gia góp ý, phản biện về các vấn đề liên quan đến nhân sự với Ban Tổng Giám đốc.
 • Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
 • Khả năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt.
Company Info
freeC's Client
Ho Chi Minh
101-300 employees
https://freec.asia/
IT/ Web
HRTech
Ho Chi Minh
101-300 employees
https://freec.asia/
IT/ Web
HRTech

About

freeC is the Smart Recruiting Platform that leverages matching technology to actively connect hundred of thousand of employers and job seekers. The success of freeC is determined by our success in operating as a unified team. If you're interesting, ambitious, and eager to advance your career with us, explore our vacancies as below. We're excited to have you on board our ship to help us grow fast, deliver on our mission of actively connecting employers and job seekers around Vietnam

Working Address

Lầu 06, Tòa nhà BCONS TOWER II , Số 42/1, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCMView map