Trưởng Phòng Nhân Sự - Human Resources Manager

freeC's Client
Negotiable
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Full time

Job Description

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7.

- Chính sách nhân sự:

 • Xây dựng kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, kế hoạch tuyển dụng & đào tạo.
 • Thông tin và truyền đạt cho nhân viên các chương trình, chính sách nhân sự.
 • Định biên nhân sự.
 • Xây dựng và trình duyệt về cơ cấu tổ chức, hoạt động Công ty.
 • Tư vấn cho các trưởng bộ phận xây dựng KPI cho các phòng ban chuyên môn.

- Tuyển dụng:

 • Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng định kỳ năm, quý, tháng.
 • Lập thông báo tuyển dụng, liên hệ các kênh tuyển dụng để thông báo tuyển dụng.
 • Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng cấp phó phòng trở lên.
 • Chủ động phối hợp với các phòng ban và hoàn thành bộ mô tả công việc cho tất cả các vị trí phòng ban.
 • Lương và phúc lợi:
 • Xây dựng các chính sách về lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho CBNV.
 • Quản lý và giám sát công việc chấm công, tính lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho CBNV đúng theo quy định của công ty.
 • Triển khai chính sách tăng lương hàng năm tại các Bộ phận/phòng ban.
 • Xem xét và đánh giá yêu cầu điều chỉnh tăng lương cho CBNV tại các Bộ phận/Phòng ban Công ty.
 • Thực hiện công tác chăm lo đời sống cho CBNV.
 • Thực hiện giải quyết chế độ phúc lợi cho CBNV theo quy định Nhà nước và Công ty.
 • Lên phương án và tổ chức các sự kiện vui chơi nghỉ lễ, thăm ốm, thiện nguyện,...(các hoạt động gắn kết tinh thần teamwork).

- Công tác đào tạo:

 • Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn cho kế hoạch đào tào:
 • Lập và triển khai kế hoạch đào tạo định kỳ năm, quý, tháng.
 • Tổ chức đào tạo nội bộ.
 • Kiểm soát các hoạt động đào tạo hàng năm tại đơn vị.
 • Soạn thảo tài liệu đào tạo.
 • Công bố và cập nhật tài liệu đào tạo.
 • Hướng dẫn đào tạo hội nhập đối với nhân viên mới.

- Quan hệ lao động:

 • Quản lý lao động: Thời gian thử việc, ký hợp đồng lao động, luân chuyển, đề bạt, xử lý kỷ luật, tình hình biến động nhân sự.
 • Xây dựng, triển khai, kiểm soát việc áp dụng Nội quy lao động.
 • Giải quyết thỏa đáng các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của CBNV.
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ lao động hài hòa trong Công ty.
 • Tổ chức và tham gia xử lý kỷ luật CBNV vi phạm nội quy lao động.

- Quản lý tài sản:

 • Xây dựng các quy định liên quan đến việc sử dụng/ cấp tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Tổ chức giám sát tài sản, hàng hóa ra vào Công ty.
 • Quản lý công tác mua sắm, cấp phát các loại văn phòng phẩm, dụng cụ vệ sinh, y tế, đồng phục, nước uống, ...
 • Quản lý và triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, cơ sở hạ tầng.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Requirement

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Nhân sự/ Kinh Doanh/Luật và các ngành có liên quan trở lên.

- Kiến thức:

 • Am hiểu quy trình ISO 9001. 
 • Am hiểu chiến lược và hoạt động SXKD Công ty.
 • Am hiểu các quy định của pháp luật liên quan tới quản trị nhân sự (Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Thuế TNCN, ... ).
 • Am hiểu về Quản trị nhân lực.

- Kỹ năng:

 • Kỹ năng chuyên môn: Quản trị rủi ro.
 • Kỹ năng quản lý 5S
 • Kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Kỹ năng quản lý: xây dựng tầm nhìn và định hướng chiến lược, hoạch định và tổ chức, quản lý sự thay đổi, lãnh đạo nhóm, phát triển nhân sự.
 • Kỹ năng bổ trợ: làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ/mạng lưới quan hệ, kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Tố chất:

 • Chính trực và trung thành với các giá trị đạo đức của Công ty.
 • Hướng về kết quả.
 • Tư duy sáng tạo.
 • Học hỏi không ngừng.

- Kinh nghiệm: 05 năm với vị trí Trưởng Phòng Nhân Sự, ưu tiên ngành bất động sản.

Benefits

- Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

- Cơ hội được đào tạo kỹ năng.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phúc Thiên logo

Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phúc Thiên

7 - 10 mil VND

Công ty TNHH Công Nghệ Lens Việt Nam logo

Giám Đốc Hành Chính - Nhân Sự

Công ty TNHH Công Nghệ Lens Việt Nam

2000 - 2500 USD

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phúc Thiên logo

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phúc Thiên

7 - 10 mil VND

SunshineGroup logo

Chuyên Viên Tuyển Dụng Cấp Cao (Headhunt)

SunshineGroup

Negotiable

Công ty TNHH VK Link logo

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công ty TNHH VK Link

8.5 - 9.5 mil VND

Ecomobi PTE logo

Product Manager (Cosmetic)

Ecomobi PTE

20 - 32 mil VND