avatar

Trưởng phòng kế toán

WL VN
Thỏa thuận
164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Toàn thời gian
avatar
Trưởng phòng kế toán
WL VN
Thỏa thuận
164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Quản lý các hoạt động liên quan đến mảng Tài chính Kế toán của Công ty.
  • Theo dõi, chỉ đạo quyết toán các dự án của Công ty.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động Tài chính Kế toán theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.

Yêu cầu

  • Trên 30 tuổi, ưu tiên Nam.
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán ngành xây dựng, bất động sản. Đã từng chủ trì quyết toán ít nhất 01 Dự án BĐS.
  • Có kinh nghiệm và am hiểu các quy định pháp luật về thuế; nguyên tắc chuẩn mực tài chính, kế toán.
  • Có kỹ năng đào tạo nhân viên, khả năng tư duy và phân tích công việc tốt.