Negotiable
Ho Chi Minh
Full time
Published 11/03/2021

Job Description

Quản lý Nhân sự

 • Thường xuyên rà soát và cải tiến các quy định, chính sách nhân sự nhằm thống nhất trong công tác quản lý nguồn nhân lực và đảm bảo tính linh hoạt cho từng thời kỳ phát triển.
 • Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của Phòng HCNS
 • Xây dựng hiệu chỉnh chính sách quy trình nhân sự cho Công ty.
 • Tham gia thiết kế cơ cấu tổ chức của Công ty và của Phòng ban.
 • Xây dựng các chính sách, chương trình hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc tại Công ty.
 • Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế lương, thưởng. Tư vấn, đề xuất, lựa chọn hình thức trả lương, thưởng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của Luật và đặc thù của Công ty.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng nhân sự chất lượng, kịp thời và hiệu quả.
 • Đề xuất bố trí nhân sự Công ty và nhân sự của phòng phù hợp và hiệu quả.
 • Quản lý Đào tạo, thiết kế chương trình và thực hiện đào tạo nội bộ.
 • Phụ trách Quan hệ lao động, thi đua khen thưởng Công ty, tổ chức các hoạt động sự kiện là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động.

Quản lý Hành chính

 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty.
 • Xem xét và ký các chi phí hành chính
 • Quan hệ đối ngoại hành chính, đảm bảo duy trì tốt với cơ quan tổ chức bên ngoài.
 • Quản lý quy trình và đảm bảo hệ thống chất lượng được tuân thủ, đánh giá và cải tiến hệ thống

Requirement

Kỹ năng yêu cầu:

- Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành QTNS, QTKD, Kinh tế lao động, Luật.

- Kinh nghiệm tối thiểu: 03 năm Kinh nghiệm từ phó phòng trở lên

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng làm việc nhóm

Năng lực chuyên môn

- Kỹ năng xây dựng ngạch bậc chức danh, hệ thống thang bảng lương

- Kiến thức về Đánh giá nhân sự.

- Kỹ năng xây dựng chiến lược nguồn nhân lực

- Kỹ năng lựa chọn và bố trí nhân sự.

Năng lực quản lý

- Tư duy hệ thống và tổng thể

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng ra quyết định.

Yêu cầu khác:

- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint, phần mềm nhân sự

Benefits

- Thưởng lễ, tết.....

- Hoa hồng theo chính sách công ty.

- Đi du lịch hằng năm

- Cấp phát đồng phục, vest khi đi làm

- Các chính sách phúc lợi khác khi trao đổi trực tiếp

Introduce about company
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT
Scale
Location
16 ĐƯỜNG NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Q2
Website
Industries
Service
About us

Address

16 ĐƯỜNG NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Q2 View map