Trưởng phòng - Quản Lý Thiết Kế

TBS Group
Negotiable
Binh DuongView map
Full time
Published 16/04/2021

Job Description

Chịu trách nhiệm quản lý và duyệt bản vẽ thiết kế dự án đối với các dự án cho công ty phát triển

Quản lý thiết kế cho Phát triển nhà ở cao tầng/ khách sạn 5 sao/ nắm vững kiến thức phát triển từng giai đoạn

- Đứng đầu công tác quản lý thiết kế của các dự án ở tất cả các giai đoạn nhằm đặt được mục tiêu phát triển

- Tìm kiếm, đề xuất và triển khai việc bổ nhiệm các đơn vị tư vấn phù hợp.

- Phối hợp nội bộ với các bộ phận liên quan, ví dụ: marketing, pháp lý, team QLDA/QL thi công…

- Quản lý các đơn vị tư vấn và rà soát, điều phối các bộ môn thiết kế để bàn giao các hạng mục cần thiết cho Quy hoạch tổng thể, Thiết kế Ý tưởng, Thiết kế cơ sở, Thiết kế Kỹ thuật, Đấu thầu và thi công theo đúng tiến độ thiết kế và tiến độ phát triển dự án.

- Chủ trì tất cả các cuộc họp thiết kế và chịu trách nhiệm thuyết trình cho Ban lãnh đạo công ty

- Phối hợp với đơn vị QL Khối lượng nội bộ và thuê ngoài để quản lý chi phí theo ngân sách đặt ra

- Tổ chức rà soát thiết kế, tối ưu hóa đặc biệt liên quan đến chỉ số hiệu dụng, tối ưu chi phí và khả năng thi công

- Xây dựng quy trình chuẩn cho các dự án hiện hữu và tương lai

- Chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo cho các nhân sự khác

Điều tra, khảo sát về phương án thiết kế, bản vẽ hoặc hình ảnh của các dự án cạnh tranh khác

Đàm phán và gặp gỡ về thiết kế với các công ty đối tác.

Chuẩn bị nghiên cứu khả thi và đề án thiết kế để xem xét thiết kế

Giám sát công việc tại công trường để đảm bảo rằng việc xây dựng được tiến hành như kế hoạch

Tổ chức và thực hiện Quản lý các gói thầu thiết kế từ giai đoạn ý tưởng đến thiết kế thi công.

Kiểm tra kế hoạch tổng thể của dự án và lập kế hoạch cho các giai đoạn thiết kế cụ thể.

Tổ chức thực hiện việc quản lý các tư vấn trong các giai đoạn thiết kế, đáp ứng chất lượng, tiến độ và ngân sách theo yêu cầu.

Kiểm tra chất lượng bản vẻ các bộ môn Kiến Trúc, Kết Cấu, MEP, tính liên kết giữa các bộ bản vẽ

Kiểm tra bộ hồ sơ làm các thủ tục pháp lý dự án, TKCS, TKKT, PCCC

Phối hợp với các phòng ban liên quan

Thực hiện Quản lý thiết kế giai đoạn thi công xây dựng:

  • Phối hợp cùng bộ phận BIM kiểm tra hồ sơ thiết kế của phần hoàn thiện, kiểm tra xung đột thiết kế giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện, hạ tầng để giải quyết hoặc phản biện đến Tư vấn thiết kế.
  • Chịu trách nhiệm kiểm tra sự khác biệt giữa bản vẽ phát hành thi công và bản vẽ đầu thầu, bản vẽ pháp lý, Phòng cháy chữa cháy. Thông báo các phát sinh nếu có đến các bộ phận liên quan.
  • Kiểm soát đảm bảo công tác triển khai thi công theo đúng theo thiết kế, biện pháp thi công được duyệt.
  • Cập nhật và đề xuất các giải pháp khi có sự thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng.
  • Kiểm tra sự phù hợp trong việc phê duyệt của TVGS về bản vẽ triển khai chi tiết thi công, biện pháp thi công.
  • Đánh giá chất lượng phê duyệt của TVGS đối với các vật tư thiết bị trình duyệt bởi Nhà thầu/ Nhà cung cấp.
  • Điều phối các tư vấn thực hiện công tác giám sát tác giả, công trường (Site visit).
  • Đánh giá chất lương công việc hoàn thành của tư vấn.

Phối hợp PCD thực hiện công việc nghiệm thu, bàn giao dự án sau khi hoàn thành:

  • Phối hợp các phòng ban, tư vấn liên quan trong giai đoạn nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, bàn giao cho đơn vị giao nhà, đơn vị vận hành.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao bởi ban lãnh đạo

Requirement

- Cử nhân kiến trúc hoặc tương đương

- Tối thiểu 8-10 năm kinh nghiệm ở các Công ty tư vấn và Nhà phát triển dự án (Căn hộ, khách sạn 5 sao), Chủ Đầu Tư liên quan tới Căn hộ và Khách sạn 5 sao

- Yêu cầu có kinh nghiệm trong tất cả các giai đoạn phát triển dự án Căn hộ cao tầng, Khách sạn 5 sao và hỗn hợp

- Nắm chắc tất cả các quy định/luật định và các tiêu chuẩn về thiết kế

- Năng động, biết cách tự động viên và luôn hướng tới kết quả tốt.

- Có khả năng sử dụng tốt các loại phần mềm như AutoCAD, Sketch-up, Revit, Excel, Microsoft Project…

Introduce about company
TBS Group
Scale
1-50
Location
Website
Industries
Real estate
Logistics
Service
About us

Address