Tổng Giám Đốc (TGĐ-S)

CÔNG TY HƯỚNG NGHIỆP GPO
300 - 500 mil VND
Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam
Full time

Job Description

 • Thay mặt Hội đồng quản trị quản lý điều hành Tập Đoàn;
 • Lập chiến lược hoạt động cho Tập Đoàn (gồm hoạch định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá chiến lược) đảm bảo các yêu cầu do Hội đồng quản trị Tập Đoàn giao cho;
 • Thiết lập bộ máy quản lý cấp cao và bộ máy nhân sự cho từng phòng ban trong Tập Đoàn;
 • Tuyển dụng, đào tạo và vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả, chủ trì xây dựng hệ thống quy trình trong toàn bộ Tập Đoàn;
 • Thực hiện các hoạt động tài chính như huy động, sử dụng và kiểm soát vốn có hiệu quả;
 • Chủ trì xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động trong toàn Tập Đoàn đảm bảo đạt chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao;
 • Tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa, thương hiệu cho Tập Đoàn;
 • Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.

 

 • On behalf of the Board of Directors to manage and operate the Group;
 • Establishing a strategy for the Group's operations (including planning, directing implementation and evaluating strategy) to meet the requirements assigned by the Group's Board of Directors;
 • Business strategy management and implementation drive forward to whole Group;
 • Recruiting, training and leading the organization, leading to building a system of processes throughout the Group;
 • Develop and Implement financial activities such as effectively mobilizing, using and controlling capital;
 • Leading the development and implementation of business plans throughout the Group to ensure the achievement of targets assigned by the Board of Directors;
 • Organizing cultural and branding activities for the Group;
 • Details of work discussed at the interview.

Requirement

 • Trình độ: Đại học trở lên.
 • Chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành tài chính, kinh tế hoặc các chuyên nghành khác có liên quan.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp tốt.
 • Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý điều hành cho các Tổng công ty, tập đoàn lớn. 
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng Quản lý, Lãnh Đạo, Giao việc, Giải quyết vấn đề, Đối nội đối ngoại các cấp.
 • Phẩm chất cá nhân khác: Có thương hiệu cá nhân tốt, linh hoạt, chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc. Là người tinh tế, kiên nhẫn, quyết đoán, và nhạy bén trong công việc

 

 • Education: University or higher.
 • Major: University graduate or higher in finance, economics or other related majors.
 • Language proficiency: Good communication in English.
 • Work experience: At least 5 years of experience in management and operation for corporations, large corporations.
 • Soft skills: Management, Leadership, Assignment, Problem solving, Internal affairs at all levels.
 • Other personal qualities: Having a good personal brand, flexible, proactive, responsible, able to withstand high pressure at work. A person who is delicate, patient, assertive, and responsive at work.

Benefits

 • Lương: 300-500 triệu/ gross tháng. Thoả thuận theo năng lực; Chế độ khác: theo quy định của Tập đoàn cho chức danh TGĐ Tập Đoàn.
 • Có xe riêng đưa đón, 
 • Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi, BHXH theo quy định của Tập Đoàn.
 • Cơ hội thăng tiến rộng mở.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Salary: 300-500 million / gross month; negotiable on on competency; Other benefits in accordance with the Group's regulations for the title of CEO at the Group.
 • Private car provided
 • Fully enjoy the policies, benefits, social insurance in accordance with the Group's regulations.
 • Wide open promotion opportunities.
 • Professional working environment.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

CÔNG TY HƯỚNG NGHIỆP GPO logo

Tổng Giám Đốc (TGĐ-S)

CÔNG TY HƯỚNG NGHIỆP GPO

300 - 500 mil VND

ExchangebyAIA logo

Trưởng phòng Kinh Doanh - X FOUDER BY EXCHANGE

ExchangebyAIA

30 - 50 mil VND

CTCP Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Vietstarland logo

Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự

CTCP Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Vietstarland

Negotiable

RBOX Vietnam logo

Giám Đốc Vùng Việt Nam (Country/Regional Manager)

RBOX Vietnam

50 - 70 mil VND

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH logo

Giám đốc kinh doanh

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

20 - 30 mil VND

Công ty TNHH thời trang H và A logo

Quản Lý Bán Lẻ

Công ty TNHH thời trang H và A

15 - 20 mil VND