Thực Tập Sinh Nhân Sự

DNTN Long Bình
3 - 4 mil VND
Others
Full time
Published 25/01/2021

Job Description

 • Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàn lọc hồ sơ ứng viên, hẹn phỏng vấn ứng viên.
 • Chấm công, theo dõi phép năm của nhân viên
 • Nhập dữ liệu ứng viên, nhân viên mới.
 • Quản lý dữ liệu, hồ sơ nhân viên.
 • Hỗ trợ các công việc hành chính cho phòng hành chính nhân sự.

Requirement

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Sắp xếp công việc tốt.
 • Có laptop riêng.
 • Có kinh nghiệm là điểm cộng, không có sẽ được đào tạo bài bản.
 • Thực tập fulltime.

Benefits

 • Được đóng dấu mộc thực tập.
 • Được đào tạo bài bản và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
 • Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập nè.
 • Có trợ cấp thực tập: 3.000.000 đồng/tháng.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search