Thực tập sinh Kế toán

Công ty May An Giang
3 - 4 mil VND
Others
Full time
Published 17/03/2021

Job Description

- Được đào tạo kiểm tra số liệu , định khoản các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày ; 

- Được đào tạo kiểm tra các chứng từ đầu ra, đầu vào, thu, chi hàng ngày 

- Được đào tạo kiểm tra sổ sách, số liệu sổ sách vào cuối tháng 

- Được đào tạo theo dõi và thu hồi công nợ. Theo dõi việc xuất / nhập các hóa đơn, chứng từ

- Được đào tạo thực hiện báo cáo ngày, tháng, quý, báo cáo nội bộ khi được BGĐ yêu cầu. 

- Được đào tạo lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế GTGT (nếu có), thuế môn bài và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành..

- Được đào tạo lập Báo cáo tài chính và nộp Báo cáo theo đúng quy định Nhà nước.

- Được đào tạo thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng


Requirement

- Học ĐH chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng,...

- Sử dụng thành thạo Word, Execl, phần mềm kế toán. 

- Có kỹ năng tổ chức sắp xếp và tổ chức công việc tốt, cẩn trọng, trách nhiệm. 

- Có khả năng giao tiếp với khách hàng, lạc quan trong công việc. 


Benefits

- Thời gian làm việc linh động phù hợp với các bạn năm cuối

- Sau khi đánh giá sẽ được hỗ trợ và trở thành nhân viên chính thức của công ty.

- Hỗ trợ khác dành cho thực tập sinh


Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search