Temporary Leasing Admin/ Nhân viên hành chính Thời vụ -P. Cho thuê và bán lẻ

Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội
12 - 15 mil VND
Ha Noi
Full time
Published 10/03/2021

Job Description

 • Working period: 06 months/ Thời gian làm việc: 06 tháng
 • Prepare and process all tenancy documents of Leasing team and other related documents/ Chuẩn bị và quy chuẩn toàn bộ tài liệu khách hàng của phòng Cho thuê and những tài liệu liên quan khác.
 • Coordinate with Leasing team members and other teams to ensure complete and accurate documents/ Phối hợp với thành viên trong nhóm và bộ phận khác để đảm bảo tài liệu được hoàn thiện và chuẩn xác.
 • File and monitor all tenancy documents both hard and soft copies/ Lưu trữ và quản lý toàn bộ tài liệu khách thuê bản cứng lẫn bản mềm.
 • Attend and assist team members in tenants meetings, tenants correspondence, events, seminars, etc/ Tham gia và hỗ trợ nhóm trong các cuộc họp khách hàng, phản hồi khách hàng
 • Other tasks as assigned/ Những nhiệm vụ khác được giao.

Requirement

 • Candidate must have a bachelor’s degree in Foreign Languages/ Commercial/ Hospitality/ Real Estate/ Law, and at least 01-year-experience/ Ứng viên có bằng cử nhân trong các lĩnh vực Ngoại Ngữ/ Thương mại/ Dịch vụ/ Bất động sản/ Luật và tối thiểu có 1 năm kinh nghiệm.
 • Experience retail commercial leasing is a plus/ Có kinh nghiệm trong ngành thương mại cho thuê bán lẻ là một lợi thế.
 • Excellent English and Vietnamese written and verbal communication/ Có kỹ năng Tiếng Anh và Tiếng Việt tốt, đặc biệt là viết và giao tiếp.
 • Excellent organizational and time management skills/ Có kỹ năng trong tổ chức và quản lý thời gian.
 • Good interpersonal and communication skills/ Có kỹ năng cá nhân và giao tiếp xã hội.
 • Computer literacy is a must – especially Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)/ Bắt buộc có kỹ năng máy tính - đặc biệt là Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Benefits

 • Benefit: based on Company policy & Vietnamese Laws (SI, HI, company vacation, holiday leaves, bonus...)/ Quyền lợi: dựa trên Chính sách của Công ty và Luật hiện hành (BHXH, BHSK, nghỉ mát, nghỉ lễ tết, thưởng...)

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search