Logistics Manager

freeC's Client
Negotiable
Ho Chi Minh City, Vietnam
Full time

Job Description

 • Thiết lập các nguồn lực, quản lý và dẫn dắt đội ngũ Kho vận thực thi các hoạt động luân chuyển hàng hóa từ kho đến các nơi tiêu thụ và người tiêu dùng.
 • Đảm bảo các hoạt động và dịch vụ Kho vận được thực hiện hiệu quả, an toàn, đáp ứng yêu cầu bán hàng, tuân thủ đúng quy trình-quy chuẩn công việc và các quy định pháp lý
 • Xây dựng kế hoạch chi phí và chỉ tiêu quản lý vận hành cho bộ phận; Đánh giá hiệu quả hoạt động và chi phí của bộ phận.
 • Tìm kiếm, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ kho và vận tải có năng lực; Định kỳ đánh giá chất lượng dịch vụ và tra soát chi phí dịch vụ của các nhà cung cấp; Đảm bảo các hợp đồng dịch vụ luôn được cập nhật, còn hiệu lực và được tuân thủ theo quy định.
 • Tổ chức các buổi họp hàng tháng với các Quản lý, Giám sát bộ phận và với các bên cung cấp dịch vụ để xem xét tình trạng hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng.
 • Tham gia các cuộc họp định kỳ, báo cáo tình trạng hoạt động, các cuộc họp xử lý vấn đề, thiết lập quy trình và dự án với các phòng ban liên quan.
 • Đề xuất & thực hiện các phương án, dự án, chính sách nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu về hiệu quả chi phí và năng suất trong hoạt động, về an toàn và giảm thiểu rủi ro cho tài sản, phương tiện và hàng hóa , về cải thiện dịch vụ khách hàng, về cải thiện môi trường làm việc, khích lệ tạo động lực và kết nối trong đội ngũ.
 • Quản lý và kiểm soát các chi phí vận hành, đảm bảo các chi phí được kiểm soát chính xác, đúng theo định mức mục tiêu và kế hoạch.
 • Định kỳ xem xét và liên tục tối ưu chi phí theo mục tiêu đề ra; dẫn dắt cả đội thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí hàng năm.
 • Phát triển và duy trì các quy trình, thủ tục, báo cáo kiểm soát hoạt động cần thiết nhằm đảo bảo công việc được diễn ra suôn sẻ và minh bạch. Đảm bảo 100% tuân thủ các quy trình chuẩn. 
 • Giám sát hướng dẫn cấp dưới và các đối tác nhằm đảm bảo tuân thủ các qui trình và chính sách của TH và chính quyền.
 • Theo dõi và kiểm soát, đôn đốc tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án, công việc quan trọng của bộ phận.
 • Hỗ trợ và hướng dẫn cấp dưới kịp thời giải quyết các vấn đề và khó khăn liên quan.
 • Chủ động liên lạc với các đơn vị nội bộ và bên ngoài để công việc được xử lý nhanh chóng và hiệu quả
 • Thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, hướng dẫn nhân viên nhằm nâng cao năng lực, tính tuân thủ và tạo sự gắn kết trong đội ngũ.
 • Định kỳ xem xét đánh giá năng lực và chất lượng công việc của nhân viên. Đề xuất khen thưởng và kỷ luật.
 • Di chuyển trong phạm vi Việt nam theo yêu cầu công việc. 
 • Làm việc nhiều ca khác nhau nếu công việc yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu.

Requirement

 • Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Kinh nghiệm: Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tìm kiếm nguồn hàng, thu mua, lập kế hoạch, bổ sung thêm hàng, hậu cần và vận chuyển.
 • Tư duy chiến lược.
 • Khả năng ra quyết định.
 • Định hướng dịch vụ khách hàng.
 • Xây dựng nhóm thành tích cao.
 • Khả năng làm việc nhóm và cộng tác. 
 • Cam kết phát triển vượt trội.
 • Khả năng sáng tạo và cách tân.
 • Định hướng kết quả.
 • Sẵn sàng đi công tác xa.
 • Trung thực, chủ động, ưu tiên công việc.
 • Làm việc theo nhóm: Phối hợp tốt với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

ADI CONSULTING COMPANY LIMITED logo

Parts Logistics Manager (Automotive)

ADI CONSULTING COMPANY LIMITED

Negotiable

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TIÊN PHONG logo

IT Business Analyst Leader

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TIÊN PHONG

Negotiable

Voltrans Logistics logo

Nhân Viên Làm Hàng Chỉ Định

Voltrans Logistics

Negotiable

Công ty Cổ phần QH Plus logo

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công ty Cổ phần QH Plus

Negotiable

Công ty Cổ phần QH Plus logo

Nhân Viên Mua Hàng Xuất Nhập Khẩu

Công ty Cổ phần QH Plus

8 - 12 mil VND

LINAGORA logo

Business Development Director

LINAGORA

40 - 70 mil VND