1400 - 2500 USD
Hà Nội
Toàn thời gian
1400 - 2500 USD
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Tham gia vào đội ngũ lãnh đạo của công ty.
 • Tham gia phát triển các hệ thống web-application, client-server (sử dụng Java (Spring), PHP, JavaScript (Vuejs, Angular),...) của khách hàng.
 • Phụ trách, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, con người, chất lượng, chi phí, …
 • Đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng tiến độ dự án của khách hàng.
 • Nắm được các vấn đề của dự án, đề xuất phương án, thực hiện dự án đồng bộ.
 • Tham gia họp với khách hàng, nắm vững yêu cầu và cùng team xử lý các vấn đề liên quan tới dự án.

Yêu cầu

 • Mạnh về technical.
 • Nắm vững và có kinh nghiệm lập trình web, API với JAVA, PHP hoặc C#.
 • Nắm vững kiến thức về OOP, Design pattern và sử dụng trong dự án.
 • Nắm vững kiến thức về SQL và tối ưu câu SQL.
 • Có tư duy và ý thức về việc xây dựng cấu trúc dự án.
 • Có kinh nghiệm làm việc cho Khách hàng Nhật.
 • Có kỹ năng phân tích nghiệp vụ dự án, xây dựng cấu trúc hệ thống dự án.
 • Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Có kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt.

Quyền lợi

 • Bonus 2 lần/1 năm.
 • Trợ cấp 100% cho người thân đi du lịch cùng công ty 1 lần/1 năm.
 • Có cơ hội đi onsite ngắn và dài hạn tại Nhật Bản.
 • Performance review: 1 lần/năm.
 • Thưởng thi đỗ chứng chỉ tiếng Nhật.
 • Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm.
 • Được mua thêm bảo hiểm Bảo Việt sau 2 tháng thử việc.

Công việc liên quan

avatar

Senior Developer (Java, SQL, Spring)

freeC's Client

1000 - 1300 USD