React Senior Developer

TradeLine Việt Nam
Negotiable
Đà Nẵng, Việt Nam
Full time
Published 10/06/2021

Job Description

 • Thiết kế và cải tiến hệ thống.
 • Tham gia đánh giá thiết kế/ code.
 • Phát triển, triển khai và duy trì hệ thống.
 • Kiểm tra, khắc phục sự cố hệ thống.
 • Làm việc trực tiếp với lãnh đạo và đội ngũ sáng lập.

Requirement

- Kỹ năng công việc

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trở lên Full Stack Developer.
 • Có kinh nghiệm trong hệ sinh thái JavaScript hiện đại: React, NextJS, WebPack,...
 • Có kinh nghiệm vững chắc về lập trình phụ trợ: NodeJS , Go, Python, PostgreSQL, MongoDB,...
 • Có kinh nghiệm vững chắc về phát triển web hiện đại (JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3, Bootstrap, Sass, Less,...).
 • Kiến thức tốt về thiết kế API: Rest/ GraphQL/ RPC.
 • Sẵn sàng nghiên cứu, tìm hiểu các ngôn ngữ và khuôn khổ lập trình mới.

- Kỹ năng/ Đặc điểm/ Khả năng

 • Chủ động (đặc biệt với nghiên cứu công nghệ mới).
 • Có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.
 • Người suy nghĩ tích cực (phấn đấu cho những điều tốt nhất).
 • Có năng lực làm việc nhóm.
 • Yêu thích sự đổi mới và cảm hứng.
 • Làm việc chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi.
 • Sáng tạo.

Benefits

 • Cơ hội thăng tiến lên vị trí Developer Team Leader và những phúc lợi tuyệt vời khác.
 • ...

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search