Quản Lý Thiết Kế Nội Thất

TBS Group
Negotiable
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Full time
Published 16/04/2021

Job Description

Tóm tắt nhiệm vụ: Định hướng tư vấn thiết kế nội thất và việc thực hiện hợp đồng thiết kế nội thất.


Nhiệm vụ 1: Quản lý thiết kế nội thất

- Tiến hành thiết kế và định hướng thiết kế ý tưởng nội thất (concept design) cho các dự án được phân công phụ trách

- Phối hợp và làm việc với bộ môn để quản lý thiết kế nội thất cho các dự án

- Quản lý thiết kế nội thất nhằm đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ tổng thể của dự án đã được duyệt

- Xem xét và đề xuất các vật liệu hoàn thiện, vật dụng nội thất thay thế để kiểm soát chi phí khi được yêu cầu

- Hỗ trợ bộ phận quản lý công trường giải đáp các vấn đề liên quan đến thiết kế kỹ thuật do nhà thầu đệ trình

Nhiệm vụ 2: Quản lý tư vấn thiết kế nội thất

- Tham gia đánh giá năng lực và tuyển chọn tư vấn thiết kế nội thất cho dự án

- Đánh giá và phê duyệt hồ sơ thiết kế do tư vấn đệ trình

- Phối hợp nhóm dự toán – đấu thầu, cung ứng trong việc đấu thầu các gói thầu liên quan

- Báo cáo cho cấp trên tình hình chất lượng và tiến độ thực hiện của tư vấn

Nhiệm vụ 3: Hướng dẫn công việc chuyên môn

- Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm

Requirement

Đại học trở lên chuyên ngành Thiết Kế Nội Thất

- Kiến thức chuyên sâu về Thiết kế Nội thất

- Kiến thức chung về kỹ thuật thi công nội thất

- Kiến thức về nhà cung cấp, nhà sản xuất và các sản phẩm có sẵn tại địa phương và thị trường thế giới

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý nhóm

- Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế nội thất

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search