Quản lý Kế toán tài chính (Nói tiếng Trung)

GS Executive Search
3000 - 4000 USD
Ho Chi Minh City, Vietnam
Full time

Job Description

- Chịu trách nhiệm kiểm tra các hạng mục chi phí, hóa đơn thanh toán và xử lý nghiệp vụ sổ sách kế toán;

- Lập Bảng tuổi tài khoản kế toán, theo dõi thu về các khoản phải thu và tình hình các hạng mục vãng lai;

- Chịu trách nhiệm khai báo thuế và trích nộp tiền thuế;

- Chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện ngân sách dự toán, bảo đảm các hạng mục chi phí nằm trong phạm vi qui định của dự toán;

- Chịu trách nhiệm công việc hạch toán kế toán của phòng ban, kiểm tra đối chiếu chứng từ ghi chép sổ sách theo yêu cầu Quy chế quản lý của Công ty;

- Chịu trách nhiệm hạch toán các sản phẩm tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn, cho thuê vàng, giao dịch hoán đổi v.v.; thực hiện quy chuẩn hóa và đối chiếu việc hạch toán các công cụ tài chính của công ty ở các địa phương khác;

- Bảo đảm việc ghi chép sổ sách kế toán được triển khai và hoàn thành thuận lợi cho công việc quyết toán hàng tháng và công tác kiểm tra chéo;

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo yêu cầu sắp xếp của phòng ban.

Requirement

- Có bằng cử nhân đại học trở lên, chuyên ngành liên quan kế toán tài chính, có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan;

- Thông thạo tiếng Việt và tiếng phổ thông Trung Quốc;

- Có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và tổ chức, phối hợp tốt, tư duy logic rõ ràng, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành và chịu được áp lực.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

ATEAM Việt Nam logo

2D Artist (UI/UX and Graphics Designer)

ATEAM Việt Nam

Negotiable

Công ty TNHH VK Link logo

Chuyên Viên Thiết Kế Web

Công ty TNHH VK Link

Negotiable

Công ty CP Tay Vàng Midas logo

Senior Graphic Designer

Công ty CP Tay Vàng Midas

15 - 18 mil VND

Công ty TNHH VK Link logo

Chuyên viên thiết kế Website

Công ty TNHH VK Link

Negotiable

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR logo

Nhân viên hồ sơ đăng ký QC

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR

7 - 8.5 mil VND